Lejekontrakt

Hvis man lejer en almen bolig, skal man have en skriftlig lejekontrakt, som fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har, herunder lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning.

Der er ikke krav om, at man bruger en bestemt blanket.

Der findes en autoriseret lejekontrakt (Typeformular B 1998) til almene beboelseslejligheder (fx almene ældre- og ungdomsboliger og blandede lejemål) samt enkeltværelser i alment byggeri.

Der er en særlig standardlejekontrakt (Typeformular U) til udlejning af enkeltværelser og lejligheder, som er indrettet for unge under uddannelse m.fl.

Parterne kan ikke aftale, at den almene lejelov fraviges, medmindre det fremgår af loven.