Analyser af fortætningspotentialet i den almene boligsektor samt potentialet for stationsnær fortætning i hovedstadsområdet

Analyserne er udarbejdet af Kuben Management.