Aftale om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026

Aftale mellem det daværende Transport- og Boligministeriet, BL – Danmarks Almene Boliger og KL – Kommunernes Landsforening (08.01.2021).