Liste over ghettoområder pr. 1. december 2018

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør social- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.