Længerevarende botilbud til mennesker med handicap

Kommunen skal tilbyde længerevarende boformer til mennesker, som på grund af betydeligt og varigt handicap har behov for det.

Kommunen skal tilbyde længerevarende boformer til mennesker med betydelige og varige handicap, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Frit valg og lejerrettigheder

Mennesker med handicap, som modtager et længerevarende botilbud, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den enkelte opfylder betingelserne for at blive optaget både i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen.

Beboerne i længerevarende botilbud, plejehjem og beskyttede boliger har mulighed for at benytte sig af en del af de rettigheder, som lejere af almene ældre- og handicapboliger har. Beboerne har bl.a. ret til at foretage forbedringer i boligen. Beboerne har også krav på at modtage et boligdokument og en indflytningsrapport.

Bekendtgørelse om lejerrettigheder