Midlertidige botilbud til mennesker med handicap

Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til mennesker, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Servicelovens § 107

Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold til:

  • Mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.
  • Mennesker med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for ophold i midlertidige botilbud. Opholdets varighed afhænger af, hvornår formålet med opholdet er opfyldt, så den enkelte kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform. Endelig kan kommunen vurdere, at den enkelte har et varigt behov for en boform med støtte, og derfor skal visiteres til et længerevarende botilbud.