54 kommuner kan optage lån for 1,55 milliarder kroner i 2014

30-08-2013

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager giver i dag 54 kommuner adgang til at optage lån for 1,55 milliarder kroner i 2014. Pengene skal bl.a. bruges til at renovere daginstitutioner, skoler, plejehjem, vejnet mv. og til investeringer i velfærdsteknologi, digitalisering og it-udvikling.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager giver 54 kommuner dispensation til at optage lån for 1,55 mia. kr. i 2014. Lånene gives til godt 400 anlægsinvesteringer i kommunerne og til at styrke likviditeten i nogle af kommunerne.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Med lånepuljen på over 1,5 milliarder kroner får en lang række kommuner mulighed for at forbedre deres skoler, ældrecentre, daginstitutioner og veje og for at investere i velfærdsteknologi og it. Det er godt for borgerne, som vil få glæde af nyrenoverede institutioner, vedligeholdte veje og bedre it- og velfærdsteknologiske løsninger – og de godt 400 anlægsprojekter vil samtidig skabe job i landets kommuner.

- Margrethe Vestager

De meddelte lånedispensationer kan nu indregnes i kommunernes budgetlægning for 2014. 

Fakta

Efter ansøgning har Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelt lånedispensation for kalenderåret 2014 for i alt 1,55 mia. kr. fra følgende fire lånepuljer: 

  • Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner
  • Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale
  • Lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne
  • Lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde

I år er der givet mulighed for at lånefinansiere en større andel af udgifterne til de enkelte projekter. De gennemsnitlige låneprocenter i puljerne til anlægsinvesteringer ligger således på ca. 32 til 46 pct., hvilket er væsentlig højere i forhold til sidste år. Hermed følges der op på én af anbefalingerne fra det udvalg om den kommunale låntagning, som afgav rapport i maj 2013 (se rapporten her).

På den baggrund er 54 kommuner meddelt lånedispensation fordelt på følgende puljer:

 

Tabel: Fordeling af lånepuljer for 2014

Lånepuljer for 2014

Mio. kr.

38 kommuner meddeles lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

500

28 kommuner meddeles lånedispensation til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale vedrørende 45 anlægsinvesteringer.

 

Anlægsinvesteringerne omfatter bl.a. opførelse og sammenlægning af administrationsbygninger, ændringer af institutionsstruktur, materielgård, tandplejeklinikker, velfærdsteknologi samt digitalisering og it-udvikling.

200

36 kommuner meddeles lånedispensation til investeringer på kvalitetsfondsområderne vedrørende 261 kvalitetsfondsprojekter, dvs. på folkeskole-, idræts-, daginstitutions- og ældreområdet.

 

Kvalitetsfondsprojekterne omfatter bl.a. renovering af skoler, dagsinstitutioner og ældrecentre samt it-udvikling og digitalisering.

650

23 kommuner meddeles lånedispensation på det ordinære anlægsområde vedrørende 98 anlægsprojekter, herunder til bl.a. veje.

 

Anlægsprojekterne omfatter bl.a. renovering og indeklimaarbejde, istandsættelse af vejnet, gadebelysning og broer.

200