Nu kan kommuner og regioner lægge 2014-budgetter

28-06-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop udmeldt fordelinger af tilskud, frister for puljer og frister for ansøgning om lån til kommunerne og regionerne. Dermed kan kommunalbestyrelserne og regionsrådene begynde at lægge brikkerne til 2014-budgetterne.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop meddelt kommunerne og regionerne, hvordan bloktilskud og andre tilskud bliver fordelt i 2014. Dermed kan kommunerne og regionerne danne sig overblik over, hvor mange penge de kan forvente at budgettere med i 2014. Det er en af de sidste vigtige brikker for at kunne lægge budgetterne for 2014.

For kommunernes vedkommende drejer udmeldingen sig om:

  • Fordelingen af det samlede bloktilskud på 71,5 mia. kr., hvilket er 1,2 mia. kr. mere end i år.
  • Fordelingen af landsudligningen og hovedstadsudligning.
  • Fordeling af beskæftigelsestilskud, ø-tilskud og andre ordninger på samlet 19,2 mia. kr.

Desuden udmelder Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvad kommunernes kan regne med som statsgaranteret grundlag for skatteudskrivningen i 2014.

Samtidig udmelder ministeriet vilkår og ansøgningsfrister til forskellige puljer. Fristerne er:

  • Særtilskudspuljer: 6. august
  • Lånepuljer: 6. august
  • Skattepulje: 4. september

For regionernes vedkommende drejer udmeldingen sig om fordeling af bloktilskuddet på samlet 86,7 mia. kr., hvilket er 1,7 mia. kr. mere end i år. Regionerne bliver også samtidig orienteret om, bl.a. hvornår der er frist for at søge om lån.

Læs Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om økonomiske forudsætninger i 2014 via nedenstående links:

  • Tilskud og udligning for kommuner i 2014
  • Bloktilskud til regionerne for 2014 

Kontakt

Dorte Lemmich Madsen
TitelKontorchef
KontorFinansiering
Bjarne Simonsen
TitelChefkonsulent
KontorFinansiering