Hovedstaden skal stå stærkere som international metropol

06-02-2014

Regeringen nedsætter et tværministerielt embedsmandsudvalg, der skal se på potentialer og barrierer for udvikling og vækst i Hovedstaden. Det nye arbejde skal medvirke til, at hovedstaden står stærkere i konkurrencen med sammenlignelige metropoler.

Hovedstaden er allerede i dag et vigtigt vækstlokomotiv for Danmark. Men Hovedstaden skal i højere grad bidrage til at løfte væksten i Danmark ved bl.a. at stå bedre i den internationale konkurrence om internationale investeringer. Samtidig skal Hovedstadens potentialer udnyttes bedre, fx Hovedstadens mangfoldighed, sammenhængskraft og stærke fokus på grøn omstilling.

Undersøgelser indikerer, at Hovedstaden sakker efter andre sammenlignelige metropoler som Hamborg og Stockholm, der har højere vækst, højere BNP pr indbygger og højere produktivitet. Derfor nedsætter regeringen et tværministerielt embedsmandsudvalg, der skal se på potentialer og barrierer for udvikling og vækst i Hovedstaden.

Udgangspunktet er dog positivt. Hovedstaden har mange styrker, der kan bygges videre på. Hovedstaden er fx attraktiv for både unge og ældre, for studerende og arbejdstagere og for turister. Desuden er Hovedstaden internationalt anerkendt blandt andet på sin grønne profil.  Byens fysiske rum understøtter mødet på tværs af kulturer og sociale grupper, ligesom det giver plads til privat initiativ og iværksætteri. Udvalget skal bl.a. se på, hvilke muligheder der er i Hovedstaden for i endnu højere grad fx at tiltrække højtuddannede og udenlandsk arbejdskraft, og om der er et uudnyttet vækstpotentiale i Øresundsregionen.

Udvalget vil gå i dialog med lokale og regionale aktører i forbindelse med arbejdet og opfordrer relevante parter til at komme med input.

Udvalget skal afrapportere sine analyser og anbefalinger ved udgangen af 2014.