Aftale om regionernes økonomi for 2015

03-06-2014

Flere penge til nye behandlingsformer og milliarder til moderne sygehuse.

Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økono­mi for 2015. Aftalen giver regionerne det økonomiske fundament for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet.

Med aftalen prioriteres ca. 1 mia. kr. i 2015 til at håndtere stigende udgifter til sygehusmedicin, nye behandlingsformer og udvikling med flere ældre og kroniske patienter. Det finansieres via et løft på knap 500 mio. kr. samt regionalt råderum fra mindreudgifter til sygesikringsmedicin.

Aftalen sikrer også et højt niveau for anlægsinvesteringerne i 2015 på 7 mia. kr. Pengene går bl.a. til bygningen af de nye supersygehuse og akutmodtagelser.

Centrale initiativer for den regionale økonomi i 2015 er bl.a.: 

  • Prioritering af ca. 1 mia.kr. til at håndtere stigende udgifter til sygehusmedicin, nye behandlingsformer og en udvikling med flere ældre og kroniske patienter.
  • Et anlægsniveau på 7 mia. kr. i 2015
  • Fortsat fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen
  • Ligestilling af psykiatrien og nedbringelse af tvang
  • Nytænkning og omlægning af opfølgningen af kræftpatienter
  • Syv nye principper for det regionalt-statslige samarbejde

Regeringen og Danske Regioner er enige om at fortsætte den omstilling af sundhedsindsatsen mod sundhedstilbud tættere på patientens hverdag, der blev indledt med økonomiaftalen for 2014. Omstillingen betyder, at patientforløbene bliver mere sammenhængende på tværs af sygehuse, almen praksis og hjemmepleje.

Med aftalen har regeringen og regionerne bekræftet hinanden i, at tvang i psykiatrien skal halveres inden 2020. Samtidig bekræfter aftalen indførslen af en udrednings- og behandlingsret i psykiatrien, som et væsentligt skridt i ligestilling af psykiske og fysiske sygdomme.

Der introduceres også syv nye principper for det regionalt-statslige samarbejde, der sætter rammerne for et tillidsfuldt samarbejde mellem regeringen og Danske Regioner om en styrket modernisering af den offentlige sektor.

Finansminister Bjarne Corydon fremhæver, at regeringen trods snævre økonomiske rammer formår at løfte sundhedssektoren næste år. Bjarne Corydon siger:

Regeringen har siden sin tiltræden prioriteret et stærkt, fælles sundhedsvæsen med gode behandlinger til alle danskere, uanset pengepung. Den linje fortsætter vi med økonomiaftalen for 2015, hvor vi har prioriteret næsten 1mia. kroner til at sikre, at sundhedsvæsenet kan udvikles samtidig med at der er penge til ny sygehusmedicin og nye behandlingsformer. Samtidig investerer vi mange milliarder i moderne sygehuse, hvor der i 2015 er skabt plads til byggeri for 7 mia. kroner. Det skaber moderne rammer for sundhedssektoren og giver arbejde på byggepladserne.

Med aftalen fastholdes det fælles fokus på at skabe en mere effektiv offentlig sektor og udnytte de potentialer, der fortsat kan frembringes via fx bedre kapacitetsudnyttelse, nye arbejdsgange og styrket brug af IT. Alt i alt er det en rigtig god aftale for patienterne, samtidig med at den ligger inden for rammerne af en ansvarlig økonomi.

- Bjarne Corydon

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Vi har en fælles opgave i at borgerne oplever én offentlig sektor. Det er fokus i vores aftale med Danske Regioner. Vi skal udvikle og modernisere den offentlige sektor og samtidig tage ansvar for økonomien. For et velfungerende sundhedsvæsen er nemlig noget, vi skylder hinanden. Jeg er særligt glad for, at vi med aftalen understreger, at psykiatrien skal være en ligeværdig del af sundhedsvæsenet. For sygdom er sygdom uanset, hvor den sidder.

- Margrethe Vestager

Sundhedsminister Nick Hækkerup udtaler:

Almindelige mennesker i det her land skal kunne regne med, at vores sygehuse er der for os, når vi har brug for det. Og den her aftale betyder, at vi kan sikre et stærkt fælles sygehusvæsen, hvor vi som danskere kan regne med korte ventetider og behandling af høj kvalitet.

Derfor synes jeg, det er en god aftale.

- Nick Hækkerup