Bedre hjælp til børn udsat for vold og seksuelle overgreb

02-12-2015

Kommunerne har de rigtige redskaber til at hjælpe børn i sager om overgreb. Men kommunerne er stadig ikke i mål, når man ser på et udsnit af konkrete sager. Det er de overordnede konklusioner på en evaluering af Overgrebspakken på børneområdet, som skal sikre den bedst mulige indsats, når der er mistanke om, at børn bliver udsat for seksuelle overgreb og vold.

Kommunernes forebyggende og tidlige indsats mod voldelige og seksuelle overgreb på børn blev styrket i 2013 med den såkaldte Overgrebspakke. Den indeholder bl.a. lovændringer og oprettelsen af børnehuse, hvor børn i overgrebssager møder de relevante myndigheder – kommuner, politi og sundhedsvæsen – samlet, frem for at skulle forskellige steder hen. Hvad pakken har betydet, er nu blevet evalueret af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Fagfolk vurderer i evalueringen, at initiativerne i Overgrebspakken er med til at give en bedre sagsbehandling og indsats til gavn for børnene i disse alvorlige sager. Bl.a. er der stor tilfredshed med de oprettede børnehuse. Både kommuner, politi og sundhedsvæsen oplever, at børnehusene er med til at forbedre indsatsen for børnene i sager om overgreb.

Med Overgrebspakken blev det også indført, at kommunerne nu skal gennemgå samtlige underretninger inden for 24 timer og vurdere, om der er behov for give akut hjælp til barnet. En stikprøve i evalueringen viser, at kommunerne i 84 af 103 sager har foretaget en akutvurdering til tiden. I mange af de øvrige sager behandles underretningen inden for to-tre dage.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Når et barn udsættes for vold, eller der blot er mistanke om det, skal der være en hurtig og ordentlig indsats. Derfor er jeg meget tilfreds med, at evalueringen viser, at kommunerne handler hurtigt over for de børn, der har brug for akut hjælp. Jeg vil også gerne anerkende det store stykke arbejde, som kommuner, politi og sundhed lægger i at etablere og fastholde det gode samarbejde i børnehusene til gavn for børnene.

- Karen Ellemann

Men evalueringens gennemgang af en række konkrete sager viser også fejl i sagerne. I Overgrebspakken er der stillet krav om, at en fagperson, der underretter om et barn, skal have en tilbagemelding om, hvorvidt der sættes en undersøgelse eller foranstaltninger i gang for barnet. 54 procent af kommunerne oplever ifølge Ankestyrelsen, at kravet har bidraget til en bedre indsats. Evalueringens stikprøve viser dog, at kommunerne i 60 af 78 relevante sager ikke har orienteret fagpersonen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg har bedt Socialstyrelsen om at styrke sine rådgivningstilbud på området, så den kan opsøge kommuner med faglige udfordringer og tilbyde dem hjælp. Samtidig skriver Ankestyrelsen til alle kommuner for at tilbyde dem rådgivning, læringsforløb og efteruddannelse, så de får helt styr på reglerne.

- Karen Ellemann

Læs Social- og Indenrigsministeriets orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg her.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Souschef Astrid Leschly Holbøll, alh@sim.dk