Formanden for Det Centrale Handicapråd stopper

17-12-2015

Formanden for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, har af personlige årsager ønsket at blive fritaget for hvervet som formand for Det Centrale Handicapråd.

Når Tue Byskov Bøtkjær skal forklare, hvorfor han har valgt at stoppe arbejdet i handicaprådet nu, bruger han et citat af Thomas Helmig: "Nogle døre må man lukke, for at verden kan blive større."

Tue Byskov Bøtkjær siger selv:

Grundlæggende mener jeg, at jeg har gjort det, som var målet ved min tiltræden. Rådet er i dag et konstruktivt, vedkommende og udadvendt forum, hvor mange forskellige interessenter har en frugtbar dialog om, hvordan vi gør det bedre for de mennesker, der har et handicap. På den måde er det naturligt for mig at overlade det til en anden at tage næste skridt.

- Tue Byskov Bøtkjær            

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg er ked af, at Tue Byskov Bøtkjær nu stopper som formand for Det Centrale Handicapråd. Tue har været en meget dygtig og engageret formand for Det Centrale Handicapråd og har med sin erhvervserfaring og sit sociale engagement løftet rådet til at blive et dagsordenssættende råd, som energisk har arbejdet for den brede inklusion og åbenhed i samfundet. Jeg vil derfor gerne takke Tue mange gange for det store arbejde, han har lagt i rådet. Jeg går nu i gang med at finde en ny formand. Fra den 1. januar 2016 fungerer tidligere kommandør i Søværnet Annemette Ruth, som er den ene af mine to personligt udpegede medlemmer, som formand for rådet.

- Karen Ellemann 

Om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd, som er nedsat for at rådgive regering og Folketing samt centrale offentlige myndigheder i handicapspørgsmål. Derudover skal Det Centrale Handicapråd være dagsordenssættende og drøfte overordnede problemstillinger, fremtidige udfordringer og perspektiver i forhold til personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd består af en formand og 16 medlemmer, der blandt andet repræsenterer handicaporganisationerne, de kommunale parter, arbejdsmarkedets parter og forskningsverdenen. To af medlemmerne er personligt udpeget af social- og indenrigsministeren. Derudover har Social- og Indenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder hver en observatør.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)