Kommunernes opbakning til frivilligt arbejde vokser fortsat

16-12-2015

I 2014 brugte kommunerne for tredje år i træk flere penge til frivilligt socialt arbejde, end de modtog fra staten. Der er dog stadig stor forskel imellem kommunerne.

Selvom frivillige ikke får løn, når de opretter et suppekøkken, lytter til den hjemløse eller spiller et spil kort med den ensomme unge på værestedet, kan der være udgifter forbundet med deres indsats. Derfor er det vigtigt for de frivillige, at de har kommunernes opbakning.

I 2014 støttede kommunerne frivilligt socialt arbejde med samlet 167,3 millioner kroner i såkaldt § 18-støtte – den støtte, staten tildeler kommunerne over bloktilskuddet. Det er 9,3 millioner kroner mere, end de modtog fra staten, og 5,2 millioner kroner mere, end de brugte i 2013. Det viser § 18-redegørelsen, som hvert år udarbejdes af Ankestyrelsen for Social- og Indenrigsministeriet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er ikke nogen hemmelighed, at frivillighed er et hjertebarn for mig, så jeg synes, det er positivt, at kommunerne så tydeligt bakker op om de frivilliges sociale indsats. Frivillige kan noget helt særligt. Når en borger hjælper en anden borger, er man lige meget værd. Det skaber en særlig tillid og tryghed, som er rigtig svær for myndighed og stat at gøre efter, og det skal vi værne om.

- Karen Ellemann

Redegørelsen viser, at der er stor forskel på, hvor meget den enkelte kommune udbetaler til de frivillige. De syv største kommuner med over 100.000 indbyggere brugte i 2014 i gennemsnit 142 procent af bloktilskuddet – altså 42 procent mere, end de modtog fra staten. Omvendt udbetalte kommuner, der havde under 50.000 indbyggere, i gennemsnit 79 procent af bloktilskuddet. Fordelt på indbyggertal betyder forskellene, at støtten varierede fra 69 kroner til under 5 kroner pr. indbygger.

Tallene for § 18-støtten skal ses i sammenhæng med, at kommunerne samlet udbetalte mere end 97 millioner kroner i anden økonomisk støtte til frivillige end den, de udbetalte i henhold til § 18. Ni ud af 10 kommuner har desuden i 2014 ydet andre former for støtte end direkte økonomisk støtte, for eksempel adgang til lokaler og hjælp til sekretariatsbistand.

Grafik over § 18-støtte per indbygger i kroner:

undefined

 

Yderligere oplysninger

Souschef Mie Henriette Eriksen, mie@sim.dk