Hvem kan du stemme på til folketingsvalget?

10-06-2015

Du kan stemme enten på et parti, på en kandidat fra et af partierne eller på en kandidat uden for partierne til folketingsvalget. Du kan kun stemme på de kandidater, der er opstillet i den storkreds, hvor du bor.

Du har tre muligheder, når du skal stemme til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015. Du kan enten:

  • stemme på et af de opstillingsberettigede partier
  • stemme personligt på en kandidat fra et af partierne eller
  • stemme på en kandidat uden for partierne

Opstillingsberettigede partier:

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C. Det Konservative Folkeparti

F. SF - Socialistisk Folkeparti

I.  Liberal Alliance

K. Kristendemokraterne

O. Dansk Folkeparti

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

Å. Alternativet

Hvilke kandidater kan du stemme på?

Din bopælsadresse afgør, hvilke kandidater du kan stemme på.

Danmark er inddelt i ti storkredse, der igen er inddelt i 92 opstillingskredse. For eksempel er Københavns Storkreds inddelt i 13 opstillingskredse, Fyns Storkreds er inddelt i 8 opstillingskredse, og Vestjyllands Storkreds er inddelt i 11 opstillingskredse.

Du kan stemme på de kandidater, der er opstillet i den storkreds, hvor du bor. Du kan ikke stemme på kandidater, som er opstillet i andre storkredse.

Hver opstillingskreds har sin egen stemmeseddel. Kandidaterne er de samme i hele storkredsen, men de står måske i lidt forskellig rækkefølge på de forskellige opstillingskredses stemmesedler. De kandidater, der er opstillet i din opstillingskreds, er desuden fremhævet med fed skrift på stemmesedlen og står øverst i hvert felt, men du kan sætte dit kryds ved en hvilken som helst kandidat på stemmesedlen.

Kandidater uden for partierne

En kandidat uden for partierne er en kandidat, der stiller op for sig selv uden for et opstillingsberettiget parti.

At stille op som kandidat uden for partierne kræver, at man inden valget har indsamlet underskrifter fra mindst 150 og højst 200 stillere (vælgere) i den opstillingskreds, hvor man ønsker at stille op.

Kandidater uden for partierne står nederst på stemmesedlen under rubrikken "Uden for parti" i alfabetisk rækkefølge - dog står den eller de kandidater, der er opstillet i den enkelte opstillingskreds, øverst og fremhævet med fed skrift.