Regulering af vederlag pr. 1. april 2015

02-03-2015

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt landets kommuner og regioner, at det faste vederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer med virkning fra 1. april 2015 reguleres med 1,9716 pct. Med samme sats reguleres det tillæg, der ydes kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år, samt den reduktion, der sker i det faste vederlag, hvis et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Reguleringsordningen er baseret på lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked og blev indført som udmøntning af den politiske aftale indgået foråret 2014 mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative om en mere tidssvarende vederlæggelse af politikere.