Minister: Underretningsstatistik om udsatte børn og unge nyt vigtigt redskab for kommunerne

30-11-2015

En helt ny statistik giver for første gang et nationalt overblik over underretninger om bekymring for børn og unge. Social- og indenrigsministeren vil bruge statistikken til at følge udviklingen og opfordrer kommunerne til at bruge statistikken lokalt.

Den nye underretningsstatistik viser, at kommunerne fra april til december 2014 modtog knap 65.000 underretninger fra personer, som var bekymrede for et barns eller en ungs trivsel eller udvikling. Der blev i perioden underrettet om alt i godt 42.000 børn og unge under 18 år.

Statistikken giver også et billede af, hvem der underretter kommunen, og hvad der underrettes om. Der kommer forholdsvist flest underretninger fra skolen (20 procent) og næst flest fra sundhedsvæsnet. Anledningen til underretninger er oftest en bekymring om omsorgssvigt i hjemmet.

Flere af underretningsstatistikkens elementer er fordelt på landets 98 kommuner. Derved har kommunerne mulighed for at sammenligne egne tal med udviklingen i andre kommuner. 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Hvis børn og unge eksempelvis udsættes for vold og overgreb, er det vigtigt, at der gribes hurtigt ind. Den nye statistik giver os for første gang et samlet overblik over de underretninger, som kommunerne modtager om udsatte børn og unge, og om hvordan kommunerne følger op på dem. Det giver bedre mulighed for at følge udviklingen på området – også for kommunerne selv. Jeg håber, at hver enkelt kommune vil bruge det nye redskab til at se på sin egen praksis. Hvis man for eksempel modtager markant færre underretninger, end de gør i nabokommunen, er der så behov for at se på, hvorfor det er tilfældet?

- Karen Ellemann

Det er første gang, at den nationale underretningsstatistik udkommer. Siden 1. april 2014 har kommunerne indberettet oplysninger om underretninger om udsatte børn til Ankestyrelsen. Statistikken giver mulighed for at følge udviklingen af antal underretninger, hvem der underretter, hvad der bliver underrettet om, og hvilke opfølgningsaktiviteter, kommunerne sætter i værk.

Underretningsstatistikken indgår som en del den af den ”Overgrebspakken” på børneområdet, som er finansieret med midler fra satspuljeaftalen for 2013.

Læs Ankestyrelsens underretningsstatistik 2014

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)