Nye regler om forældremyndighed når den ene forælder dræber den anden

10-09-2015

Hensynet til barnet skal helt frem i lovgivningen. Derfor har social- og indenrigsminister Karen Ellemann i dag indgået en aftale med alle Folketingets partier om en ændring af reglerne om forældremyndighed, når den ene forælder forvolder den anden forælders død.

Social- og Indenrigsministeren har indgået en aftale med alle Folketingets partier om ændring af forældreansvarsloven, så det sikres, at barnets bedste altid er styrende, når myndighederne behandler sager om forældremyndighed, hvor den ene forælder har forvoldt den anden forælders død.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger om aftalen:

Når vi har at gøre med de tragiske tilfælde, hvor en forælder dræber en anden, så skal der ikke herske tvivl om, at barnets tarv kommer før mors ellers fars krav på forældremyndighed. Udgangspunktet skal altid være, hvad der er bedst for barnet. Derfor er jeg tilfreds med, at alle Folketingets partier i dag er blevet enige om at ændre loven.

- Karen Ellemann

Statsforvaltningen får nu i alle tilfælde, hvor den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, til opgave at efterprøve, hvad der er bedst for barnet i relation til forældremyndigheden. Statsforvaltningen skal således i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den efterlevende forælder er egnet til at beholde forældremyndigheden.

Samtidig afskaffes den lovbestemte fortrinsstilling, som den efterlevende forælder i dag har til at få forældremyndigheden. Afskaffelse af fortrinsstillingen understreger, at der altid i overensstemmelse med det generelle udgangspunkt i loven skal foretages en konkret vurdering af barnets bedste i relation til forældremyndigheden.

På baggrund af aftalen forventer social- og indenrigsminister Karen Ellemann, at regeringen allerede til december fremsætter lovforslag om ændring af forældreansvarsloven.

Fakta

De nuværende regler om forældremyndighed i forbindelse med forældredrab findes i forældreansvarslovens § 15. Her fremgår det, at forældremyndigheden som udgangspunkt - medmindre afgørende hensyn til barnet taler imod - skal blive hos den tilbageværende forælder.

Kontakt

Malene R. Vestergaard
TitelAfdelingschef
KontorJura og CPR