Task forcen på handicapområdet er kommet godt i gang

23-09-2015

Task forcen på handicapområdet er et tilbud til kommunerne om at få hjælp til at kvalificere deres sagsbehandling, og den er kommet godt fra start. I partnerskab med Lyngby-Taarbæk Kommune har Task forcen gennemført sin første analyse af en kommunes sagsbehandling på voksenhandicapområdet.

Task forcen på handicapområdet er finansieret af satspuljen. Formålet er at understøtte borgernes retssikkerhed ved at styrke kommunernes sagsbehandling og indsatser over for borgere med handicap. Task forcen tilbyder både korte og længerevarende analyse- og udviklingsforløb.

Lyngby-Taarbæk Kommune har som den første kommune deltaget i et længerevarende analyseforløb. Kommunen har selv ansøgt om at få besøg af Task forcen og har som partnerskabskommune også været med til at kvalificere det første forløb.

Task forcens analyse af Lyngby-Taarbæks sagsbehandling viser, at størstedelen af sagerne er afgjort i overensstemmelse med lovgivningen og med god borgerinddragelse. Men der er også mulighed for at løfte kvaliteten af sagsbehandlingen. Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor iværksat en række tiltag på handicapområdet, som nu skal styrkes yderligere i et udviklingsforløb. Forløbet vil kommunen gennemføre med fortsat støtte fra Task forcen.

Social- og indenrigsminister Karen Elleman siger:

Det er vigtigt for mig, at vi sætter borgernes retssikkerhed i centrum, og at vi gør det i tæt samarbejde med kommunerne. Det er i kommunerne, at indsatsen over for mennesker med handicap bedst udvikles, og jeg vil gerne gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe. Med Task forcen giver vi netop kommunerne en mulighed for først at få et udefrakommende kvalitetstjek af sagsbehandlingen og efterfølgende støtte fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen til at udvikle området yderligere.

- Karen Ellemann

Også i Lyngby-Taarbæk ser man frem til at gå i gang med udviklingsforløbet på baggrund af analyserapporten:

Social- og sundhedsudvalgsformand Bodil Kornbek siger:

Task forcen giver os et godt indblik i, hvor der er mulighed for forbedring, og vi ser frem til vores videre samarbejde med dem. Vi vil bruge resultaterne fra Task forcens analyse til at udvikle handicapområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Blandt andet vil den indgå som baggrundsmateriale i vores arbejde med at forny Lyngby-Taarbæk Kommunes handicappolitik. Det vil ske i samarbejde med borgere og handicapforeninger. Samarbejdet er helt grundlæggende for at skabe de rammer, der skal sikre et godt liv uanset ens handicap. Vi vil i løbet af efteråret udvælge nogle særlige fokusområder, hvor der er behov for at se på, hvad vi kan gøre anderledes for at yde en endnu bedre service til vores handicappede borgere og deres pårørende. Det kunne fx være fokus på, hvordan vi forbedrer overgangene fra børne- og ungeafdelingen til voksenafdelingen, kommunikationen med borgerne eller de handicappedes borgeres muligheder for at tage en uddannelse, få et job og have et aktivt fritidsliv.

- Bodil Kornbek

Om Task forcen på handicapområdet

Task forcen er finansieret af satspuljen og varetages i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Task forcen skal rådgive og gå i dialog med ledelse og sagsbehandlere på såvel børne- som voksenhandicapområdet i kommunerne med henblik på at kvalificere kommunernes sagsbehandling.

Task forcens ydelser:

  • Længerevarende forløb - Et længerevarende forløb med Task forcen på handicapområdet består i første omgang af en omfattende analyse af kommunens sagsbehandling på enten børne- eller voksenhandicapområdet. Analysen ser på den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne for sagsbehandlingen og den faglige ledelse samt organisering af området. Analysen afsluttes med en rapport, der indeholder en række anbefalinger til kommunen om, hvad den fremadrettet kan gøre for at styrke og forbedre sagsbehandlingen. Ud fra de anbefalinger kan kommunen vælge at gå i gang med en udviklingsproces.
  • Korte forløb - De korte forløb er temadage af 1-2 dages varighed om et specifikt emne inden for det specialiserede socialområde. På temadagene kan man blandt andet gennemgå juridiske regler på området. Kommunerne kan også blive klædt på i forhold til socialfaglige temaer som fx hvordan man kan udarbejde gode handleplaner, og hvordan kommunen kan sikre en god overgang fra at være barn/ung med handicap til voksenområdet. 

Om analysen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Som én blandt en række kommuner ansøgte Lyngby-Taarbæk Kommune i 2014 om at blive partnerskabskommune i det første forløb for Task forcen på handicapområdet. Analysen af kommunens sagsbehandling på voksenhandicapområdet er bl.a. foretaget på baggrund af en juridisk og socialfaglig sagsgennemgang af konkrete handicapsager, gennemgang af relevante forvaltningsmaterialer og interviews med medarbejdere og ledere i kommunen og med borgere med handicap og deres pårørende. Konklusionerne fra analysen af sagsbehandlingen fremlægges for kommunens socialudvalg den 23. september, hvorefter kommunen vil få støtte fra Task forcen til udvikling af udvalgte områder.

 

Læs mere om Task forcen og muligheden for at ansøge om korte og længerevarende forløb.