Kommunerne skal have mulighed for at forsikre frivillige

29-04-2016

Social- og Indenrigsministeriet har i en udtalelse vurderet, at kommuner i dag ikke kan tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige. Social- og indenrigsministeren vil nu lave en lovhjemmel, så det bliver muligt.

Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium, nu Social- og Indenrigsministeriet, tog i februar 2015 initiativ til at undersøge, om kommuner må tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillige. Det skete på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen i december 2014, der konkluderede, at kommuner ikke lovligt kunne tegne disse forsikringer.

Social- og Indenrigsministeriet har i dag udtalt, at kommuner ikke inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne kan forsikre borgere, der leverer en frivillig indsats. Det skyldes blandt andet, at forsikringerne dækker for skader, som kommunerne ikke er erstatningsansvarlige for. Kommuners forsikringer af frivillige er derfor i strid med det grundlæggende princip om, at begunstigelse af enkeltpersoner kræver lovhjemmel. Det er ministeriets opfattelse, at den merværdi, som den frivillige indsats bidrager med i løsningen af de kommunale opgaver, ikke giver hjemmel til, at kommuner kan tegne forsikringer. Der er derfor behov for en klar og tydelig lovhjemmel, hvis kommuner skal kunne tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for de frivillige. Det vil social- og indenrigsminister Karen Ellemann nu arbejde for, at der kommer.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Civilsamfundet er for mig rygraden i vores samfund. Ved at deltage i foreningslivet, sociale indsatser eller integrationen af flygtninge og indvandrere har frivillige kræfter hver eneste dag taget ansvar for samfundets udvikling på sig. De frivillige kan noget andet end det, ’Systemdanmark’ kan tilbyde, og der er fortsat behov for, at civilsamfundet kan være med til at løse samfundets udfordringer. Jeg er ikke i tvivl om, at det nu er nødvendigt at ændre lovgivningen, så kommunerne i fremtiden kan forsikre de frivillige kræfter. Det vil jeg derfor tage initiativ til.

- Karen Ellemann

Kommuner vil alene kunne tegne nye ulykkes- og ansvarsforsikringer, såfremt der bliver tilvejebragt lovhjemmel til det. De kommuner, der allerede i god tro har forsikret deres frivillige, vil i første omgang kunne holde fast i forsikringerne. Hvis der ikke inden den 1. juli 2017 er kommet hjemmel hertil, vil kommunerne være nødt til at opsige eventuelle eksisterende forsikringer for frivillige i overensstemmelse med forsikringernes opsigelsesvarsler.

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@sim.dk, tlf.: 22 46 64 70

Chefkonsulent Hanna Ege, hke@sim.dk