Status for det nye system for digitale vælgererklæringer

27-04-2016

Social- og Indenrigsministeriet svarer på den aktuelle kritik af det nye system, som partier skal bruge til at indsamle vælgererklæringer, hvis de vil stille op til valg.

Siden den 12. januar i år har partier, der ønsker at stille op til Folketinget og Europa-Parlamentet, kunnet indsamle vælgererklæringer digitalt. Formålet med det nye system er at gøre det lettere for partier at indsamle vælgererklæringer og lettere for vælgere at støtte et parti.

Partierne skal nu ikke længere sende papirblanketter med fysisk post til kommunen, og vælgerne slipper for at skulle sende papirblanketten videre til partiet efter kommunens godkendelse. I stedet får vælgeren nu en invitationsmail med et link til systemet, hvor man kan afgive sin vælgererklæring ved hjælp af NemID. Godkendelsen af vælgererklæringen sker nu hurtigt og automatisk, hvor kommunen før brugte tid og kræfter på at behandle den.

Mere end 13.000 vælgere har allerede afgivet deres vælgererklæring i det nye system.

Systemets hjemmeside vælgererklæring.dk har imidlertid haft startvanskeligheder, hvor partier og vælgere har oplevet problemer med driftsstabiliteten og brugervenligheden. Social- og Indenrigsministeriet arbejder målrettet sammen med it-leverandøren KMD på at få løst de identificerede problemer hurtigst muligt.

Der er gennemført flere fejlrettelser i januar, februar, marts og april 2016, og der er planlagt yderligere fejlrettelser i de kommende uger. It-leverandøren har tilkendegivet, at arbejdet med at få håndteret de fejl, vi i dag har kendskab til, er færdigt i sommeren 2016. Med disse fejlrettelser har ministeriet en forventning om, at problemerne med driftsstabiliteten og brugervenligheden er blevet håndteret.

Vælgererklæring.dk har i marts 2016 været tilgængelig i knap 99 procent af tiden i dagtimerne (kl. 7-18) og i april godt 97 procent. Dette ligger under det servicemål, der er aftalt med it-leverandøren, og der er derfor iværksat en plan for at nå målet på 99 procent i dagtimerne. I aften- og nattetimerne fungerer hjemmesiden i over 99 procent af tiden, hvilket overholder de aftalte servicemål. Derudover kan der forekomme tilfælde, hvor CPR-registret eller NemID ikke er tilgængelig, og hvor en vælger derfor ikke kan fuldende processen.

Med vælgererklæring.dk skal både partierne og vælgerne lære et helt nyt system at kende. Derfor har Social- og Indenrigsministeriet lavet vejledningsmateriale og filmklip til partier og vælgere. Se det her. Ministeriet har også gennemført besøg hos udvalgte partier for at undersøge de indrapporterede fejl i dybden.

Det er blevet klart, at en del af de indrapporterede problemer skyldes manglende rutine i brugen af systemet. For eksempel oplever mange vælgere at modtage flere invitationsmails fra systemet. Dette sker, hvis partiet indtaster vælgerens mailadresse flere gange. Nogle har også oplevet, at linket i invitationsmailen ikke er aktivt. Dette skyldes en forkert indstilling i vælgerens eget mailprogram og kan løses ved, at man kopierer linket og sætter det ind i sin browser.

Eksempler på kommende forbedringer og rettelser

  • Logo i invitationsmail

Social- og Indenrigsministeriets officielle logo vil inden for nogle uger blive tilføjet i den invitationsmail, vælgeren får tilsendt med link til systemet for vælgererklæringer. Se hvordan en invitationsmail ser ud i dag.

  • Adresse på papirerklæringer

Vælgere, der har bedt om at få tilsendt en papirblanket i stedet for en e-mail, har oplevet at få tilsendt en blanket, som er printet forkert ud, så man ikke kan se hele navnet og adressen på det parti, man skal returnere den underskrevne blanket til, og så man ikke kan se hele teksten. Fejlen har ikke betydning for de mere end 95 procent, der modtager en e-mail, men kun for de mindre end 5 procent, som har bedt om at få tilsendt en papirblanket. Fejlen bliver rettet fredag den 29. april 2016.

  • Tydeligere fejlmeldinger

Nogle vælgere har oplevet uklare fejlbeskeder, når de forsøger at afgive deres vælgererklæring digitalt. Det vil frem til sommerferien blive gjort tydeligere, hvad forklaringen er, når man ikke kan få lov at afgive vælgererklæring. Ofte vil det skyldes, at ens erklæring allerede er blevet registreret, eller at man tidligere har afgivet vælgererklæring til et andet parti.

Ministeriet har aftalt disse rettelser med it-leverandøren.

Sådan afgiver man en vælgererklæring

Når en vælger ønsker at give et parti sin vælgererklæring, giver vælgeren sin mailadresse til partiet – det kan for eksempel foregå på gaden eller, som nogle partier har valgt, via partiets hjemmeside. Partiet indtaster mailadressen i vælgererklæring.dk. Efter syv dages betænkningstid for vælgeren sendes automatisk en invitationsmail med et link, som vælgeren klikker på. Derefter logger vælgeren ind med NemID og bekræfter sin vælgererklæring. Til sidst sendes en kvittering til vælgerens Digitale Postkasse (eBoks). 

Sådan skal gamle vælgererklæringer håndteres

Papirbaserede vælgererklæringer, der er afgivet, før det nye system trådte i kraft, bevarer som hidtil deres gyldighed i 18 måneder. De skal gemmes, så længe de er gyldige.

Hvis et parti allerede inden den 12. juli 2016 er klar til at blive opstillingsberettiget, kan de gamle papirerklæringer indleveres til Social- og Indenrigsministeriet uden at skulle indtastes i det nye system.

Ellers skal partiet senest den 12. juli 2016 registrere papirerklæringerne i det nye system. Det skal de, fordi systemet til den tid foretager en sikker, maskinel kontrol af hver eneste vælgererklæring. Det gør man for at sikre sig imod dubletter.

Efter den 12. juli 2016 har vi således ikke længere to parallelle systemer for vælgererklæringer.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Specialkonsulent Søren Stauning, sst@sim.dk