Analyse: Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

29-12-2016

En ny analyse sætter fokus på, hvordan kontanthjælpsreformen har virket for unge socialt udsatte. Resultaterne peger på, at der som følge af reformen i dag er færre socialt udsatte i alderen 25-29 år i kontanthjælpssystemet.

Børne- og Socialministeriet offentliggør i dag en analyse om kontanthjælpsreformens betydning for socialt udsatte. Analysen sammenligner tilknytningen til kontanthjælpssystemet før og efter kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft den 1. januar i 2014. 

Reformen indeholder en bred række tiltag, der skal sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Reformen indebærer blandt andet, at kontanthjælp er afskaffet for personer under 30 år uden en uddannelse. I stedet er kontanthjælpen erstattet af uddannelseshjælp, som er en ydelse på niveau med SU, for de personer, som er klar til at påbegynde en uddannelse. 

Analysen viser blandt andet:

  • Der skønnes at være cirka 200 færre socialt udsatte i alderen 25-29 år i kontanthjælpssystemet efter indførelsen af kontanthjælpsreformen i 2014. Det svarer til en reduktion på knap 10 procent.
  • Socialt udsatte i 25-29-årsalderen overgår i højere grad til uddannelse og beskæftigelse. Det tyder på, at socialt udsatte unge ligesom andre unge kan reagere på økonomiske incitamenter.
  • Blandt socialt udsatte unge, som er vurderet uddannelsesparate, kommer cirka 40 procent i uddannelse eller beskæftigelse. Blandt øvrige unge i kontanthjælpssystemet gælder det cirka 50 procent.
  • Blandt socialt udsatte 25-29-årige i kontanthjælpssystemet er omkring en tredjedel vurderet uddannelsesparate. Til sammenligning gælder det for cirka halvdelen af de øvrige 25-29-årige i kontanthjælpssystemet. Er man ikke vurderet parat til uddannelse, kan man modtage et tillæg, så den samlede ydelse er uændret i forhold til før reformen.

 


Velfærdspolitiske analyser:

Børne- og Socialministeriet offentliggør løbende analyser om velfærdspolitiske temaer på børne- og socialområdet. Analyserne udarbejdes af ministeriets Afdeling for Analyse og Datastrategi.


Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)  

Afdelingschef Ellen Klarskov Hansen, ekh@sim.dk , 50 77 56 70