Kommunerne og regionerne kan nu lægge budget for 2017

30-06-2016

Social- og Indenrigsministeriet har netop udmeldt fordelingen af tilskud, frister for puljer og for ansøgning om lån til kommunerne og regionerne. Udmeldingen er central for kommunernes og regionernes budgetlægning for 2017.

Alle landets kommuner og regioner har netop fået besked fra Social- og Indenrigsministeriet om, hvordan bloktilskud og andre tilskud bliver fordelt i 2017. De enkelte kommuner og regioner kan derfor nu begynde den sidste fase af budgetlægningen for 2017.

Hovedpunkterne i udmeldingen til kommunerne er:

  • Af det statslige bloktilskud til kommunerne på 64,7 milliarder kroner i 2017 fordeles 51,4 milliarder gennem landsudligningen. 6,2 milliarder kroner fordeles gennem udligningsordningen for kommuner uden for hovedstaden med et højt strukturelt underskud.
  • Tilskud og bidrag vedrørende hovedstadsudligningen og indvandrere og efterkommere.  
  • Der fordeles 11,3 milliarder kroner i beskæftigelsestilskud for 2017 til landets kommuner.
  • Øvrige tilskud i form af ø-tilskud, tilskud til nedsat færgetakst og andre ordninger for samlet 6,5 milliarder kroner.

Social- og Indenrigsministeriet meddeler samtidig, hvilket beløb den enkelte kommune kan regne med som statsgaranteret grundlag for udskrivningen af skat.

Refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er omlagt fra 2016. I den forbindelse er indført en kompensationsordning for 2016 og 2017 for at imødegå utilsigtede virkninger for kommunernes økonomi. Tilskuddene i denne ordning er med denne udmelding endelig gjort op. Med ordningen reserveres desuden 15 millioner kroner til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor omlægningen i 2017 kan betyde en belastning af kommunernes økonomiske situation.

Kommunerne har også fået meddelelse om vilkår og ansøgningsfrister til forskellige tilskuds- og lånepuljer med henblik på budgetlægningen for 2017.

Udmeldingen til regionerne omhandler fordelingen af bloktilskud på 91,5 milliarder kroner til finansiering af sundhedsområdet og på 2,3 milliarder kroner til finansiering af regionale udviklingsopgaver. Regionerne har samtidig lige som kommunerne fået meddelelse om blandt andet vilkår og ansøgningsfrister til lånepuljer.

Læs Social- og Indenrigsministeriets udmelding om økonomiske forudsætninger i 2017 under:

Tilskud og udligning for kommuner i 2017

Bloktilskud til regionerne for 2017

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmick Madsen, dlm@sim.dk

Chefkonsulent Bjarne Simonsen, bs@sim.dk