SFI-rapport: Dårlig skolegang skader uddannelse

22-06-2016

En omfattende undersøgelse fra SFI viser blandt andet, at 15 procent af de 18-årige ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er ofte unge, som har haft dårlige oplevelser i skolen, især fagligt, men også socialt. Der er brug for mere viden om, hvordan vi giver alle børn og unge det bedst mulige afsæt til voksenlivet, mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

SFI-rapport: Dårlig skolegang skader uddannelse

Unge, som mistrives i skolen – især fagligt – har væsentlig større risiko for ikke at komme videre i uddannelsessystemet. Det viser SFI’s nye rapport ”Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet”.

Rapportens resultater er i tråd med Socialpolitisk Redegørelse, som Social- og Indenrigsministeriet offentliggjorde tidligere på ugen. Redegørelsen viser, at svage faglige resultater i grundskolen er det, som har størst betydning for, at socialt udsatte børn og unge ikke får en ungdomsuddannelse.

SFI’s rapport peger også på, at faglige færdigheder ikke altid gør det alene. Unge, som socialt mistrives i skolen, kommer ikke i gang med en ungdomsuddannelse i samme omfang som unge, der både fagligt og socialt er velfungerende.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby siger:

I dag er der alt for mange, som enten falder fra eller aldrig kommer i gang med en ungdomsuddannelse, fordi de bliver skoletrætte og mangler hjælp til at finde ud af, hvad der er den rette vej for dem. Hvis vi skal sikre, at flere end i dag får en ungdomsuddannelse, skal vi gøre en ekstra indsats for at hjælpe unge på kanten, som har brug for ekstra støtte og vejledning. Derfor har jeg nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet.

- Ellen Trane Nørby

Ellen Trane Nørby siger videre:

Med folkeskolereformen har vi desuden sat ekstra fokus på elevernes trivsel, så alle elever ikke bare udfordres fagligt, men også sikres en bedre trivsel. Det betyder også noget for de børn, der ofte har oplevet mobning, eksklusion og mistrivsel på grund af deres sociale problemer. Vi kan se, at børn, der mistrives, også risikerer at miste fagligt fokus, da brøkregningen eller stavningen har en tendens til at glide i baggrunden, hvis barnet mistrives eller ikke oplever at være en del af et aktivt læringsmiljø.

 - Ellen Trane Nørby

Resultaterne vidner om, at der er brug for mere viden om, hvordan alle børn og unge får det bedst mulige afsæt til voksenlivet, mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann:

Sociale problemer i barn- og ungdommen fortsætter ofte ind i voksenlivet i form af psykiske vanskeligheder, kriminalitet og et liv uden uddannelse og arbejde. Det er ulykkeligt for den enkelte og dyrt for samfundet.

- Karen Ellemann

Regeringen har tidligere i år præsenteret ti mål for social mobilitet. Mål, der blandt andet handler om at løfte det faglige niveau og mindske kriminaliteten blandt socialt udsatte børn og unge, så flere får muligheden for et aktivt voksenliv med uddannelse og beskæftigelse.

Målene er med til at sætte retning for socialpolitikken, så vi kan blive klogere på hvilke indsatser, der virker bedst, og kan skabe fremdrift så tidligt som muligt.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Der sker mange ting i unge menneskers liv. Ungdommen er en spændende tid, men også en tid, hvor fristelserne kan være større end erfaringerne. Det kan få nogle unge ud på et sidespor, hvis de ikke får den rette støtte og hjælp. Derfor er det også vigtigt, at vi tager hånd om problemerne, inden de vokser sig store. Alle kan gøre en forskel ved at være opmærksomme og reagere på faresignaler i børn og unges liv.

- Karen Ellemann

Læs SFI-rapporten her.  


Fakta

Rapporten bygger på Børneforløbsundersøgelsen, som er en spørgeskemaundersøgelse, der har fulgt 6.000 danske børn siden de blev født i 1995. Børnene og deres forældre er blevet interviewet seks gange i løbet af deres barn- og ungdom, senest som 18-årige i 2013.


Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)