Ny håndbog skal hjælpe 2000 sociale tilbud

03-05-2016

En håndbog med konkrete metoder skal styrke dokumentation, faglighed og kvalitet på landets sociale botilbud og behandlingssteder.

Socialstyrelsen offentliggør i dag ”Resultatdokumentation og evaluering – håndbog for sociale tilbud”, som er udarbejdet af Rambøll med bidrag fra KORA. Håndbogen viser med konkrete metoder, hvordan man kan indføre systematisk dokumentation som en væsentlig del af den socialfaglige kerneopgave til gavn for borgerne.

Håndbogen indeholder en række eksempler. Voksne med handicap, som sætter sig konkrete mål for, hvor meget de vil kunne selv, når de skal i bad. Unge med stofmisbrug, som skal svare på, hvad de kunne bruge indsatsen til, når de har været i behandling. Og oversigter over særlige behov og adfærdsmønstre for den enkelte beboer med autisme, så alle ansatte og pårørende ved, om vedkommende kan reagere voldsomt på høje lyde.

Håndbogen er målrettet landets cirka 2000 sociale tilbud som botilbud for mennesker med handicap, døgninstitutioner for udsatte unge, behandlingssteder for mennesker med misbrug eller psykosociale problemer og specialbørnehjem.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Håndbogen skal være en hjælp til socialpædagogen, SOSU-assistenten og psykologen, der gerne vil blive bedre til at dokumentere og evaluere de resultater, som tilbuddene opnår for borgerne. Det er vigtigt, at gode rutiner for dokumentation og fakta supplerer den gode mavefornemmelse, så vi gør det, der virker for borgerne. Jeg er optaget af, at vi forbedrer kvaliteten på de sociale bosteder, og det kan håndbogen være med til.

- Karen Ellemann

Udgivelsen viser, hvordan dokumentation kan bruges til faglig refleksion og kvalitetsudvikling. Det kan betyde, at ressourcerne bruges mere effektivt. For eksempel viser håndbogen, hvordan man i samarbejde med den enkelte voksne med handicap på et bosted og en række af de nærmeste fagpersoner kan skabe overblik over beboerens styrker, svagheder, behov, indsatser og mål. 

I håndbogen er der anbefalinger til, hvordan kommunerne kan sætte rammen for arbejdet med at gøre den sociale indsats vidensbaseret og datadrevet ved brug af værktøjerne. Indholdet er kvalificeret af en bredt sammensat følgegruppe med repræsentanter fra bl.a. faglige organisationer, kommuner og sociale tilbud.

Socialstyrelsen afholder to temamøder for ledere og fagpersoner i juni i Odense og i København. Her præsenteres håndbogens model for videns- og databaseret kvalitetsudvikling.

Find håndbogen her.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)