Minister hilser civilt initiativ mod hjemløshed velkommen

09-03-2016

En ny alliance af private fonde, fagfolk, velgørende organisationer og kommuner vil bekæmpe hjemløshed blandt unge. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann håber at se mere af den slags samarbejde på socialområdet fremover.

I dag lancerer en række aktører initiativet ’Hjem til Alle Alliancen’, som vil forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark. Det er et samarbejde mellem Bikubenfonden, Realdania, Helsefonden, Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening, KAB, Professionshøjskolen Metropol, Socialstyrelsen, SAND – De hjemløses landsorganisation, Ungdommens Røde Kors og Falck.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Alliancen er et eksempel på noget af det, der virkelig fungerer i Danmark: Et civilsamfund, der påtager sig et socialt ansvar over for nogle af de mest udsatte borgere i landet. Jeg er meget begejstret for, at så forskellige aktører kaster deres kræfter ind i at hjælpe unge hjemløse til at få kontrol over deres egen livssituation.

- Karen Ellemann

Ministeren ønsker, at der vil komme flere lignende initiativer på socialområdet.

Jeg tror på, at fremtidens socialpolitik i højere grad skal udnytte samspillet mellem det offentlige, det private og civilsamfundet. For at løse sociale problemer skal vi blive bedre til at knytte bånd til arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet, og vi skal inddrage borgerens eget netværk og civilsamfundet. Politikere kan ikke sidde på deres kontorer og løse alle problemer alene.

- Karen Ellemann

Antallet af unge hjemløse har været stigende i de senere år. Ifølge SFI var der i 2009 633 hjemløse i alderen 18-24 år. I 2015 var antallet 1.172, altså en stigning på 85 procent.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Regeringen afsatte i efteråret sammen med satspuljekredsen over 30 millioner kroner til at give flere hjemløse intensiv støtte til en tilværelse med egen bolig og til at takle problemer med alt fra misbrug til job og sociale relationer. Men manglen på billige boliger en hovedudfordring. Derfor har vi aktuelt en tæt dialog med KL om, hvilke løsninger der skal til for, at der kommer flere af dem. I forhold til de unge, er det vigtigt, at man har et solidt fundament, så man kan komme godt ind i voksenlivet.

- Karen Ellemann

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)