Analyse: Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

30-05-2017

En ny analyse ser på udviklingen i, hvor børn og unge anbringes, og sætter fokus på anbragte med psykiatriske diagnoser. Resultaterne viser, at børn og unge med en psykiatrisk diagnose oftest anbringes på specialiserede sociale tilbud som døgninstitutioner og opholdssteder.

Børne- og Socialministeriet offentliggør i dag en analyse, der sætter fokus på anbragte med psykiatriaske diagnoser. Analysen ser på udviklingen i anbragte med psykiatriske diagnoser siden 2007, og hvor børn og unge med psykiatriske diagnoser anbringes.

Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie vil i mange tilfælde kunne give børn og unge en opvækst i stabile, familiære rammer og et trygt omsorgsmiljø med nære relationer til voksne. Nogle børn og unge vil imidlertid have behov for hjælp, som en plejefamilie i udgangspunktet ikke kan give dem. Her kan en anbringelse på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted være den bedste løsning.


Analysen viser blandt andet:

  • Langt de fleste anbragte børn og unge har ikke en psykiatrisk diagnose stillet i hospitalssystemet. Men siden 2007 er andelen af anbragte med en psykiatrisk diagnose steget med ca. 75 procent. Stigningen skal ses i lyset af en generel tendens i samfundet og har ikke været større end blandt andre grupper af børn og unge.
  • Anbragte børn og unge kommer i højere grad end tidligere i plejefamilier. Selv om flere kommer i plejefamilie, anbringes børn og unge med psykiatriske diagnoser oftest på en døgninstitution eller et opholdssted.
  • Hvor det er under 15 pct. blandt anbragte i plejefamilier, der har en psykiatrisk diagnose, gælder det omkring 35 pct. blandt anbragte på døgninstitutioner og opholdssteder. Børn og unge med psykiatriske diagnoser anbringes således oftest i tilbud, som kan yde en mere specialiseret støtte.
  • Særligt anbragte børn og unge med svær psykisk sygdom anbringes på døgninstitutioner og opholdssteder. Hvis man ser isoleret på anbragte med en svær psykisk sygdom, udgør de i størrelsesordenen 1-2 pct. af anbragte i plejefamilier. Heraf er en del anbragt i kommunale plejefamilier, der har særlige kompetencer til at tage sig af børn og unge med sværere problemstillinger.

Med Barnets Reform i 2011 blev de såkaldte kommunale plejefamilier indført. De kommunale plejefamilier er i kraft af særlige kompetencer og kvalifikationer godkendt til at have særligt behandlingskrævende børn og unge i pleje. Blandt anbragte børn og unge i kommunale plejefamilier er der relativt flere med en psykiatrisk diagnose, herunder en svær psykisk sygdom, end i andre typer af plejefamilier.

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sm.dk , tlf.: 23 95 11 30

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60