Indsats mod vold i familien oprustes med ny national enhed

19-05-2017

Et konsortium af fem organisationer med solid viden og erfaring på voldsområdet er blevet valgt til at drive en ny national enhed mod vold i familien. Børne- og socialminister Mai Mercado og ligestillingsminister Karen Ellemann har høje forventninger til, at den nye enhed vil sikre hjælp af højere kvalitet og bringe viden ind i debatten.

Der er valgt et konsortium bestående af Landsorganisationen af Kvindekrisecentre LOKK, Dannerhuset, Dialog mod Vold, Fundamentet og Mødrehjælpen til at opbygge og drive en ny national enhed mod vold i nære relationer. 

Enheden får navnet Lev Uden Vold og skal stå for tilbud til voldsramte, blandt andet en national hotline, juridisk rådgivning og forskellige former for støtte til at takle hverdagen efter volden. Enheden skal også fungere som videnscenter der indsamler og formidler viden og erfaringer til blandt andet fagfolk, der arbejder med vold i nære relationer. Lev Uden Vold skal være en stemme i den offentlige debat og bidrage med et bredt fokus på voldsområdet på tværs af tilbud og målgrupper. 

Børne- og socialminister Mai Mercado siger: 

Familien er for de fleste den trygge bastion, men for nogle er familien og hjemmet et sted præget af vold og angst. Når man tager det svære skridt at forlade en voldelig partner, skal man være tryg ved, at vi som samfund står klar med kvalificeret hjælp til børn og voksne. Jeg er meget glad for, at så erfarne og vidende kræfter kommer til at stå i spidsen for enheden. Jeg har tiltro til, at enheden vil sikre tilbud af høj kvalitet, og at vi nu får en mere samlet indsats mod vold i nære relationer.

- Mai Mercado

Ligestillingsminister Karen Ellemann siger:

Alle har ret til et liv uden vold. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu opruster og integrerer vores indsats mod vold i nære relationer gennem den nye enhed, ’Lev Uden Vold’. Udover at sikre akut hjælp og rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd, vil enheden også spille en vigtig rolle i forhold til at indsamle viden og skabe debat om vold og voldsforebyggelse. Det skal vi ikke mindst bruge til at bryde tabuer og sikre lige muligheder og den rigtige indsats til både voldsudsatte mænd og kvinder.

- Karen Ellemann

Statens Institut for Folkesundhed skønner, at cirka 33.000 kvinder og cirka 13.000 mænd hvert år udsættes for fysisk vold fra deres partner.

Den nye nationale enhed bliver oprettet som led i satspuljeaftalen 2017-2020, hvor alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten afsatte 36,4 millioner kroner til formålet. Socialstyrelsen har udbudt opgaven i samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Konsortiet bestående af de fem organisationer har vundet udbuddet og etablerer nu en ny selvejende institution med selvstændig bestyrelse.

Enheden går i gang med arbejdet i efteråret 2017.

 

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 4185 1360