Sammenligning af kommuners sociale indsats kræver bedre data

16-05-2017

To rapporter fra KORA om det specialiserede børne- og voksenområde viser, at kommunerne har meget data om, hvilke tilbud de enkelte borgere modtager og hvad det koster, men at data ikke altid kan sammenlignes på tværs af kommuner. For at styrke gennemsigtighed om andre kommuners praksis og erfaringsudveksling på tværs af kommuner, indgår det som en del af ministeriets datastrategi, at det skal være muligt for kommunerne at sammenligne udgifterne for deres sociale indsats med hinanden. En sammenligning af kommunernes sociale indsats kræver pålidelige data for, hvilke tilbud borgerne modtager, og hvad disse tilbud koster. KORA har for ministeriet afdækket muligheden for at koble data om tilbud og udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

KORAs rapporter om muligheden for kobling af udgifter og aktiviteter på henholdsvis det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde viser, at data endnu ikke har en tilstrækkelig kvalitet til at kommunerne kan sammenlignes på tværs på alle områder.

I rapporten oplistes en række årsager. Blandt andet har en del kommuner ikke godkendt data til offentliggørelse eller indberetter ikke til de nationale registre ligesom der er tekniske udfordringer med overførsel af data fra kommunerne til Danmarks Statistik. Desuden er det indberettede data på nuværende tidspunkt ikke altid af en kvalitet, som muliggør sammenligning.

Børne- og Socialministeriet har i samarbejde med Danmarks Statistik og KL saneret statistikken på det specialiserede voksenområde, så der fra 2018 er 24 pct. færre indberetningskrav end hidtil, og valideringspraksis justeres, så det bliver nemmere for kommunerne at indberette og tjekke data. Ministeriet har derudover i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet revideret den autoriserede kontoplan på det specialiserede voksenområde, så det fra 2018 bliver tydeligere, hvor en udgift på det specialiserede voksenområde skal placeres. Dermed imødekommes kommunernes ønske om en større sammenhæng mellem, hvilken paragraf i serviceloven en ydelse gives efter, hvor ydelsen skal indberettes i statistikken, og hvor den skal placeres i kontoplanen. Indberetningerne på det specialiserede børneområde er også saneret markant, så der fremover skal indberettes ca. 50 pct. færre oplysninger til anbringelses- og underretningsstatistikken.

Ministeriet vil bruge konklusionerne i rapporterne i det videre arbejde for at gøre det muligt for kommunerne at sammenligne prisen på sociale indsatser med hinanden. Ambitionen er, at det for mindst 15 kommuner skal være muligt at sammenligne udgifter og ydelser inden 2020.

 

Yderligere oplysninger

Maren Sørensen, msr@sm.dk