Analyse: Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

28-03-2017

En ny analyse sætter fokus på, hvor mange udsatte børn og unge, der også har sociale problemer i det tidlige voksenliv. Resultaterne viser, at udsatte børn og unge er overrepræsenteret blandt dem, der har sociale problemer i det tidlige voksenliv, men at det heldigvis langt fra er alle udsatte børn og unge, der som 18-24-årige får en social indsats på grund af misbrug eller hjemløshed.

Børne- og Socialministeriet offentliggør i dag en analyse om sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv. Analysen følger årgang 1990 og ser nærmere på, hvor mange af de personer, der har været anbragt eller modtaget forebyggende foranstaltninger under opvæksten, der også får en social indsats på grund af misbrug eller hjemløshed i det tidlige voksenliv. 

Der anvendes hvert år omkring 15 mia. kr. på sociale foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge at sociale problemer opstår og vokser sig større, mens andre skal afhjælpe de sociale problemer og tilgodese særlige behov. Fælles for indsatserne er, at de sigter på, at udsatte børn og unge så vidt muligt får samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt liv som deres jævnaldrende.

Analysen viser blandt andet:

  • Udsatte børn og unge har markant større sandsynlighed for at få problemer med misbrug eller hjemløshed i det tidlige voksenliv, når man sammenligner med andre børn og unge. Men selvom sandsynligheden for at få problemer er større, er det langt fra alle udsatte børn og unge, der også bliver socialt udsatte i det tidlige voksenliv.
  • I størrelsesorden 10-15 pct. af udsatte børn og unge fra årgang 1990 har som 18-24-årige fået en social indsats fra det offentlige til at løse problemer med misbrug eller hjemløshed.
  • Blandt børn og unge, der ikke har været udsatte under opvæksten, er det lidt under 2 pct., der som 18-24-årige har fået en social indsats på grund af misbrug eller hjemløshed.

Årgang 1990 omfatter ca. 75.000 personer. Heraf har omkring 6.500 været anbragt uden for hjemmet eller modtaget en personrettet forebyggende foranstaltning inden de fyldte 18 år. Det svarer til omkring 9 pct. Ser man på den samlede gruppe af personer fra årgang 1990, er det omkring 2.000 personer – knap 3 pct. – der i 18-24-årsalderen har været i behandling for stofmisbrug eller alkoholafhængighed eller har overnattet på et forsorgshjem eller herberg.


Faktaboks:

Børne- og Socialministeriet offentliggør løbende analyser om velfærdspolitiske temaer på børne- og socialområdet. Analyserne udarbejdes af ministeriets Afdeling for Analyse og Datastrategi.


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sm.dk , 23 95 11 30