Samtaler, påmindelser om aftaler, gavekort og god opfølgning får unge ud af stofmisbrug

06-11-2017

Der er gode resultater af en ny behandlingsmetode for unge med stofmisbrug. 50 pct. er fri af stofferne efter ni måneder, og det er rigtig positivt, mener børne- og socialministeren.

Langt flere unge end gennemsnitligt kommer ud af deres misbrug og bliver væk fra stofferne, når deres behandling kombineres med påmindelser om aftaler, opfølgningssamtaler efter behandlingen og med gavekort ved fremmøde. Det viser en ny evaluering af forskellige behandlingsmetoder, som Center for Rusmiddelforskning har lavet.

460 unge mellem 15 og 25 år fra ni kommuner har været med i programmet, hvor fire behandlingsforløb med forskellige elementer er blevet afprøvet. Og det ene behandlingsforløb, som kombinerer alle elementer i behandlingen, har altså vist sig yderst effektiv. Ni måneder efter behandlingens start er 50 pct. af de unge ude af deres misbrug.

Resultaterne er væsentligt bedre end resultater af andre projektevalueringer af stofmisbrugsbehandling for unge. Her er det omkring 37 pct., der bliver stoffri. Derfor er der gode perspektiver i den nye metode, mener børne- og socialminister Mai Mercado.    

Hun siger:

Misbrug kan have enorme konsekvenser for den enkelte, og derfor er det helt afgørende for de her mennesker, at de kan få hjælp til at komme videre med deres uddannelse eller job – videre i livet – uden stofferne. Derfor har vi i regeringen sat det mål, at der skal være bedre effekt af stofmisbrugsbehandlingen. Og selvom det går fremad, er der stadig brug for flere veldokumenterede metoder. Så jeg er rigtig positiv over, at evalueringen af denne behandlingsmetode peger på gode resultater. Det kan forhåbentlig være med til at hjælpe flere ud af deres misbrug og ind på den rette sti igen.

- Mai Mercado

Unge med psykiske diagnoser har ofte sværere ved at komme ud af et misbrug og holde sig fri af stofferne. Men også for den gruppe lader behandlingsmetoden til at være effektiv. 38 pct. af de unge var stoffri efter ni måneder, mens det kun gælder for 21 pct. i andre stofmisbrugsbehandlinger.


Fakta om behandlingsmetoden MI/KAT-GO

  • Den primære behandling består bl.a. af 12 individuelle samtaler og en dialog om målsætninger.
  • Der gives gavekort på 200 kr. ved hvert andet fremmøde, hvor den unge sammen med behandler beslutter, hvad pengene kan bruges til – for eksempel madvarer eller sportstøj.
  • Den unge mindes om næste samtale med en SMS eller et opkald.
  • Der formuleres en kontrakt over behandlingen, som underskrives af både den unge og behandleren.
  • Der laves skriftlige statusbreve hver fjerde uge, som diskuteres med den unge.
  • Behandlingen følges op med samtaler primært pr. telefon, som udfases gennem seks måneder.

Fakta om resultaterne

  • 49 pct. af de unge fra MI/KAT-GO gennemførte primærbehandlingen
  • 50 pct. af de unge var stoffri 9 måneder efter indskrivning
  • 38 pct. af de unge med psykiatrisk diagnose var stoffri 9 mdr. efter indskrivning
  • De unges kriminalitet blev reduceret fra 20 pct. til 6 pct.

Læs om rapporten på Socialstyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Klara Christensen, klac@sm.dk , tlf.: 41 85 11 56

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60