Stadig flere udsatte børn får en forebyggende indsats

16-09-2017

Kommunerne iværksætter stadig oftere forebyggende tiltag for at støtte udsatte børn, unge og familier, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Positivt, mener børne- og socialminister Mai Mercado.

Udsatte børn, unge og familier bliver stadig oftere mødt med forebyggende indsatser som en fast kontaktperson eller et ophold i en aflastningsfamilie. Det viser Danmarks Statistiks nyeste opgørelse over anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Der var ved udgangen af 2016 registreret 51.781 udsatte børn og unge, som modtog mindst én social foranstaltning fra kommunen, fordi de havde behov for støtte. Det er en stigning på 3,4 pct. sammenlignet med 2015. Antallet af børn og unge, som modtog støtte i 2016, svarer til 3,3 pct. af alle 0-22-årige i Danmark.

Børne- og socialminister Mai Mercado ser positivt på udviklingen:

Der er desværre familier, som fungerer så dårligt, at barnet skal have et nyt hjem. Vi forsøger at forebygge, at en anbringelse overhovedet bliver nødvendig, ved at sikre, at barnet kan få en tryg opvækst hos sin biologiske familie med den rigtige støtte.Jeg ser tallene som udtryk for, at kommunerne støtter op om barnet i den biologiske familie, og det er positivt. Det afgørende er, at barnet får den hjælp, det har behov for, og tallene for både forebyggende indsatser og anbringelser tyder på, at kommunerne gør det, der er nødvendigt i det konkrete tilfælde.

- Mai Mercado

Anbringelsesstatistikken viser også, at antallet af anbringelser af børn i alderen 0-17 år er steget fra 2.837 anbringelser i 2015 til 3.073 i 2016. 

Se hele anbringelsesstatistikken her

  

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Fuldmægtig Samyia Beg, sybg@sm.dk , tlf.: 41 85 12 16