Undersøgelse: Unge i efterværn er generelt tilfredse – men der er brug for mere målrettede tilbud

13-09-2017

En ny undersøgelse giver viden om de tilbud om efterværn, som unge kan få, når de fylder 18 år. Grundlæggende er de unge tilfredse med efterværnstilbuddet, men ønsker dog også, at det var mere målrettet i forhold til deres behov.

Når unge, der er anbragt eller har en fast kontaktperson, bliver 18 år, har mange fortsat brug for hjælp og støtte i overgangen til voksenlivet. Støtten er et tilbud, der kaldes efterværn, og en ny undersøgelse, lavet for Socialstyrelsen, viser, at der kan være potentiale for kommunerne i at styrke efterværnsindsatsen.

Undersøgelsen viser bl.a., at selv om de unge generelt er tilfredse med deres efterværnstilbud, så peger de også på, at tilbuddet kunne være bedre forberedt og organiseret. Og samtidig viser undersøgelsen, at de unge i målgruppen – uanset om de har får efterværn eller ej – som 18-årige har sværere ved at få uddannelse og job end andre unge. 

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vi er ikke i mål endnu med efterværnsindsatsen. Vi skal sikre, at alle de unge, der har behov for efterværn, får et målrettet tilbud, der passer til deres behov – og at de unge ved, at de kan vende tilbage, selvom de i første omgang takker nej. Derfor er jeg rigtig glad for, at partierne bag satspuljen har besluttet at understøtte kommunernes investering i efterværnsindsatser med 80 mio. kr. Kommunerne kan søge om at få del i midlerne lige nu, og det håber jeg, at mange vil gøre, så vi kan styrke indsatsen for de unge.

- Mai Mercado

Det nye initiativ skal blandt andet styrke den opsøgende indsats for at motivere de unge til efterværn – og dermed også inddragelsen af de unge.

Ud over efterværn kan unge over 18 år også få andre former for støtte i stedet for efterværn, f.eks. i et botilbud for voksne.

 

Læs om ansøgningspuljen til ’Investering i efterværn’ på Socialstyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Charlotte Aastrup Poole, cap@sm.dk , tlf.: 41 85 11 33

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60