Regeringens selvangivelse til EU viser bomstærk dansk økonomi

24-04-2018

Dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse. Man skal mere end ti år tilbage for at finde en periode med højere vækst, og arbejdsmarkedet har sat jobrekord. Det er godt nyt for dansk økonomi.

En gang om året sender regeringen sine forventninger til økonomien til EU-Kommissionen i det såkaldte konvergensprogram og følger op på EU-kommissionens anbefalinger i det nationale reformprogram.


De seneste to år har der været vækst i BNP på omkring 2 pct. Dansk økonomi er inde i en højkonjunktur, og der er udsigt til, at opsvinget kan fortsætte på holdbar vis. Det skyldes, at der er gennemført en række reformer, der har løftet dansk økonomi, og som også i de kommende år vil give markante positive bidrag. Der ligger dog fortsat en vigtig opgave i at undgå udbredt mangel på arbejdskraft og sikre, at den lave produktivitetsvækst i serviceerhvervene ikke bider sig fast.


Siden midten af 2015 er der kommet 120.000 flere private job, og antallet af offentligt forsørgede er på den baggrund faldet til det laveste antal i mindst 10 år. Det bidrager til øget velstand, og siden det seneste folketingsvalg er velstanden for hver dansker steget med 9.200 kr.


Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:


Både når jeg ser tilbage og frem, er der god grund til at være optimistisk. Vi har styr på den økonomiske politik, vi har gennemført reformer, der virker, og der er højkonjunktur i dansk økonomi. Men væksten er udfordret. Vi skal holde fokus på reformer for at sikre, at der er hænder nok. Vi skal også styrke produktiviteten, især i servicesektoren. Endelig er det blevet endnu vigtigere at kæmpe for frihandel.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille


I konvergensprogrammet er det finanspolitiske råderum opdateret på baggrund af en ny fremskrivning af dansk økonomi, herunder de indgåede politiske aftaler siden august. Råderummet er opgjort til ca. 29½ mia. kr. i 2025 målt i forhold til udgiftsniveauet i 2018. Det er ca. 2 mia. kr. mere end i den tidligere fremskrivning fra august 2017, hvor råderummet udgjorde 27½ mia. kr. over samme periode. Det større råderum afspejler blandt andet, at der nu er indregnet en konkret fremskrivning af udgifter til grøn energi (de såkaldte PSO-udgifter) helt frem til 2025.


Finansminister Kristian Jensen siger:


Danmark har en stærk og solid økonomi, det er den melding, som vi nu sender til EU-Kommissionen. Titusinder er kommet i arbejde, og fremtiden ser lys ud for mange danske virksomheder. Vi har samtidig et fornuftigt økonomisk råderum i finanspolitikken frem mod år 2025. Efter indregning af de aftaler der er indgået og andre nye oplysninger, er råderummet faktisk større end i den tidligere fremskrivning. Det skyldes blandt andet, at der er indregnet konkrete skøn for udgifter til grøn energi. Derfor skal det større råderum også være med til at finansiere de prioriteringer, der vil være i forbindelse med et nyt energiforlig. Regeringen vil senere på ugen fremlægge vores energiudspil, hvor målet er at fremme den grønne omstilling og gøre dagligdagen billigere for danskerne. Også efter dette udspil vil der være et pænt råderum i økonomien.

- Kristian Jensen

 

Fakta

Konvergensprogrammet redegør for udviklingen i de offentlige finanser, regeringsgrundlagets målsætninger for den økonomiske politik og den samfundsøkonomiske udvikling de kommende år. Det nationale reformprogram følger blandt andet op på Danmarks landespecifikke anbefalinger fra EU-Kommissionen samt redegør for den nationale udmøntning af EU’s vækststrategi.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Kronholm Frænde, mkfr@oim.dk, tlf. 72 28 24 18

Kontorchef Søren Hasselpflug, soha@oim.dk, tlf. 72 28 24 71