Nye hjælpemidler når du skal stemme

18-12-2018

Næste gang du skal stemme, kan du også benytte et CCTV, der kan forstørre stemmesedlen, eller en LED-lampe for at få bedre lys.

Økonomi- og indenrigsministeren har netop udstedt nye regler om hjælpemidler, der skal være til rådighed, når man stemmer til valg i Danmark. Hjælpemidlerne ved det kommunale og regionale valg i 2017 skal fortsat være til rådighed, det vil sige sorte penne, luppe og hæve-/sænkeborde. Derudover skal der også være en LED-lampe og et forstørrelsesapparat af typen CCTV.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Det er et naturligt ønske for alle vælgere selv at kunne sætte krydset på stemmesedlen. Jeg håber, at de nye hjælpemidler gør, at endnu flere kan stemme uden hjælp fra andre. LED-lampen og CCTV’et er lidt mere avancerede end de øvrige hjælpemidler. Det er også derfor, de først blev afprøvet som forsøg ved de kommunale og regionale valg i 2017. Forsøget gik godt, så derfor skal alle med behov fremadrettet have glæde af disse hjælpemidler.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

LED-lampen vil være en hjælp for alle med nedsat syn og skal være til rådighed på alle valgsteder og brevstemmesteder i kommunen. Vælgeren skal selv kunne regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald på lampen.

Et CCTV er et forstørrelsesapparat med skærm, hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. CCTV’et skal stilles til rådighed på ét valgsted og ét brevstemmested i hver kommune. Vælgere, der ønsker at bruge CCTV’et, kan ansøge om at få lov at stemme på det pågældende valgsted.

De to nye hjælpemidler blev stillet til rådighed som forsøg i fem kommuner ved det kommunale og regionale valg for at få afklaret, om omkostninger ved anskaffelsen af hjælpemidlerne ville stå mål med effekten heraf. Erfaringerne fra forsøget har været overvejende positive, og derfor skal hjælpemidlerne altså fremover stilles til rådighed i alle kommuner.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019, og det betyder, at hjælpemidlerne skal stilles til rådighed ved alle valg herefter. Når vi skal stemme til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, vil hjælpemidlerne derfor være til rådighed. Det samme gælder, hvis det kommende valg til Folketinget bliver udskrevet 1. januar 2019 eller senere.

 

Hjælpemidler

Hjælpemidler på alle valgsteder og brevstemmesteder:

  • Sorte penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere.
  • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen.
  • (NY) LED-lampe, hvor vælgeren selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.

Hjælpemidler på nogle valgsteder og nogle brevstemmesteder:

  • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.
  • (NY) CCTV (Closed Circuit Television), der kan forstørre stemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Valgkonsulent Christine Boeskov, cjb@oim.dk, tlf. 25 16 12 06