Regeringen vil nedsætte et Dataetisk Råd

24-10-2018

Tilliden til myndigheders brug af data og særligt personoplysninger skal styrkes, og der er behov for en bred offentlig debat om datahåndtering i vores samfund. Det mener regeringen, som derfor ønsker at nedsætte et Dataetisk Råd, der bl.a. skal bidrage til en oplyst debat om dataetiske spørgsmål og dilemmaer.

Data er i høj kurs i disse år. Flere private it-virksomheder kalder ligefrem data for ’det nye guld’, og også i den offentlige sektor har man i stigende grad fået øjnene op for, at data rummer et stort potentiale for at løfte vores velfærd.

I takt med den teknologiske udvikling bliver det dog samtidig stadigt tydeligere, at der også er udfordringer og etiske spørgsmål forbundet med at bruge den voksende mængde af data og ikke mindst persondata. Og det skal vi tage seriøst, mener innovationsminister Sophie Løhde:

”Digitaliseringen giver os mulighed for at løfte kvaliteten af vores velfærd. Vi kan fx bruge data til at styrke serviceydelser til borgerne, målrette sociale indsatser og skabe større sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Men vi skal være bevidste om, at tilliden til brugen af data kan blive udfordret. Det skal vi tage meget seriøst. For hvis danskerne mister tilliden til datahåndteringen i det offentlige, så bliver det svært at bruge digitalisering til at løfte velfærden," siger Sophie Løhde, som sammen med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i går præsenterede reformsporet ”Digital service i verdensklasse” som en del af Sammenhængsreformen.

Blandt danskerne er der generelt en forholdsvis stor tillid til, at den offentlige sektor behandler og håndterer deres persondata forsvarligt. Tal fra Danmarks Statistik viser, at mere end 80 pct. af danskerne i nogen eller høj grad har tillid til myndighedernes håndtering af personlige oplysninger. Men det er kun 37 pct., der har høj tillid.

Samtidig har der i de senere år været flere sager fra ind- og udland, hvor både store internationale it-virksomheder og offentlige myndigheder har håndteret personoplysninger forkert. Derfor er der behov for at styrke både tilliden og samfundsdebatten om brugen af data og ny teknologi. Det skal et Dataetisk Råd være med til, mener innovationsministeren:

"Med den teknologiske udvikling bliver mulighederne for at bruge data større og større, og det er vigtigt, at vi løbende har en debat om vores databrug og de etiske problemstillinger, som brugen af data rejser. Derfor er der behov for et Dataetisk Råd, der bl.a. kan bidrage til at kvalificere samfundsdebatten og komme med anbefalinger til, hvordan vi bruger data på en ansvarlig og tillidsfuld måde til at udvikle den offentlige sektor," siger Sophie Løhde.

Regeringen vil oprette en særlig mailboks hos Datatilsynet, hvor borgerne kan henvende sig, hvis de har mistanke om brud på persondatasikkerheden. Henvendelserne her vil samtidig kunne understøtte drøftelserne om dataetik i Dataetisk Råd, fortæller økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille:

"Det er afgørende, at borgerne har et sted at gå hen med bekymringer om offentlige myndigheders håndtering af persondata, og at det også afspejler sig i den overordnede debat om dataetik. Dataetisk Råd skal hjælpe os med at sørge for, at vi ikke bare digitaliserer derudad - uden at have tanke på, hvordan vi beskytter borgernes data," siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Det nye råd forventes at blive etableret i begyndelsen af 2019, i forlængelse af at regeringens Ekspertgruppe om Dataetik færdiggør sit arbejde. I øjeblikket arbejder denne ekspertgruppe på anbefalinger til, hvordan Danmark kan vedblive med at være en digital frontløber. Det skal ske samtidig med, at der i befolkningen fortsat er tillid til det offentliges og virksomhedernes digitalisering gennem en etisk og ansvarlig brug af data.

"Dataetisk Råd skal fortsætte det vigtige arbejde, der i øjeblikket foregår i regi af Disruptionrådet. Rådet skal både forholde sig til de etiske dilemmaer i lyset af ny teknologi og drøfte, hvordan dataetiske tiltag kan forbedre erhvervslivets konkurrenceevne," siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille 

 

Dataetisk Råd

• Den teknologiske udvikling giver den offentlige sektor nye muligheder for at bruge data til blandt andet mere målrettede velfærdsydelser og effektiv administration.

• Men udviklingen rejser samtidig etiske spørgsmål om, hvordan vi bruger de nye muligheder. Det er vigtigt, at vi har en oplyst debat om, hvordan vi bruger disse spørgsmål.

• Regeringen vil derfor nedsætte et Dataetisk Råd, der skal give anbefalinger og deltage i den offentlige debat om dataetiske dilemmaer og problemstillinger.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17