Minister: Kommunerne skal hjælpe med at få unge til at vælge erhvervsuddannelser

11-09-2018

Der er store forskelle mellem kommunerne i forhold til, hvor mange unge der starter på og gennemfører en erhvervsuddannelse. Det viser ny rapport.

Hvor i Danmark, unge bor, har stor betydning for, om de vælger at tage en erhvervsuddannelse.

Det viser en ny rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed. I de ti kommuner, hvor flest unge træffer det valg, er 28,4 procent af eleverne i gennemsnit i gang med en erhvervsuddannelse et år efter 9. klasse. I de ti kommuner, hvor færrest vælger den vej, er det i gennemsnit 6,4 procent, der går på en erhvervsuddannelse et år efter, at de har afsluttet folkeskolen. Fem år efter 9. klasse er der ligeledes betydelige forskelle på, hvor mange af de unge der har gennemført deres erhvervsuddannelse.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: 

”Kommunerne bør ligesom regeringen sætte fokus på, at vi har stort behov for unge med praktiske færdigheder. I rapporten fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed kan kommunerne se, hvordan de hver især lykkes med at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Jeg vil opfordre dem til at studere rapporten nøje og søge inspiration fra de bedste. For hvis vi skal have flere faglærte, er det også nødvendigt med en indsats lokalt.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Færre unge har søgt erhvervsuddannelser

 Den nye rapport viser også, at danske unge i en del år har valgt erhvervsuddannelserne fra. Fra 2013 til 2016 er andelen af elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse et år efter 9. klasse, faldet med 11,3 pct. Rapporten viser også, at mere end hver fjerde elev på erhvervsuddannelserne afbryder uddannelsen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Vi har set et bekymrende fald i antallet af unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Det er også alarmerende, at det blot er omkring halvdelen af eleverne, der gennemfører deres erhvervsuddannelser. Vi skal have flere faglærte. Ellers kommer vi for alvor til at mangle dem i de kommende år. Om kort tid fremlægger regeringen et udspil, der skal styrke erhvervsuddannelserne, og den nye rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed understreger, at der er behov for det.”

 

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille 

Selvom vi ifølge undersøgelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har set et fald i antallet af unge, der et år efter 9. klasse er begyndt på en erhvervsuddannelse, er der generelt sket en lille stigning i antallet af unge, der vælger en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. På landsplan er 85,9 procent af dem, der afsluttede 9. klasse i 2016, i gang med en ungdomsuddannelse et år senere.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Ifølge den nye rapport er der en tendens til, at mange jyske kommuner har en højere andel af unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse, end man kunne forvente på baggrund af de rammevilkår, kommunerne har. Det omvendte er tilfældet for en række sjællandske kommuner. Her kan kommunerne også lære af hinanden.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16