Forkortelsen af dagpengeperioden har givet gode resultater

25-02-2019

En ny analyse af dagpengereformen fra 2010 viser, at en stor del af de personer, der mistede retten til dagpenge, bagefter fik job og optjente ny dagpengeret.

Dagpengereformen fra 2010 var genstand for stor debat. Med reformen blev dagpengeperioden forkortet fra fire til to år, og genoptjeningsperioden blev forlænget. Bølgerne i debatten gik især højt, da 34.000 personer opbrugte retten til dagpenge i 2013.

En analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser nu, at mere end en tredjedel af gruppen, der opbrugte retten til dagpenge i 2013, var i job et år efter dagpengeophør. Analysen viser samtidig, at 60 procent skønnes at have genoptjent retten til en ny dagpengeperiode i løbet af de første tre år efter dagpengeophør.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Dagpengereformen fra 2010 har været en succes. Den har været med til at sikre et godt og velfungerende arbejdsmarked med lav ledighed. På trods af dommedagsprofetier ser vi, at en stor del af de personer, der opbrugte retten til dagpenge, relativt hurtigt kom i job og også har genoptjent retten til en ny periode med dagpenge.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

I årene efter aftalen om reformen fik personer, der stod til at miste retten til dagpenge, mulighed for at modtage forskellige midlertidige ydelser. Den mulighed benyttede mange af dem, der ikke fik job, sig af. Ydelserne skulle afbøde konsekvenserne af den ophørte ret til dagpenge. Men de bidrog samtidig til at forlænge ledighedsforløbene.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Det er forsat vigtigt at have modet til at diskutere reformer af arbejdsmarkedet. Hvis en hård indfasning skal undgås, skal beslutningerne om at gennemføre reformer træffes i god tid. Indfasningen skal også gerne ske i konjunkturmæssigt gode tider, hvor jobmulighederne er bedst. Det er altså nu, vi skal udvise rettidig omhu og ruste vores samfund til fremtiden.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, 72 28 24 16

Kontorchef Søren Hasselpflug, soha@oim.dk, 72 28 24 71