Lavere selskabsskatter gør danske lønmodtagere rigere

01-02-2019

En ny analyse viser, at lavere selskabsskat gavner produktiviteten og giver lønmodtagere højere løn.

Selskabskatten er en af de skatter, som hæmmer væksten mest og er en central parameter i konkurrencen om grænseoverskridende investeringer i arbejdspladser.

Flere andre lande har netop gennemført eller planlægger nedsættelser af selskabsskatten. USA har allerede sænket selskabsskattesatsen fra 35 til 21 procent. Sverige, Norge, Holland og en række andre lande arbejder med sænkelser af selskabsskatten. Den danske selskabsskattesats ligger i dag omkring gennemsnittet i EU.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Det skal være mere attraktivt at investere i danske job. Vi har sænket personskatter og afgifter, styrket danskernes kompetencer, og arbejdsstyrken øges massivt i disse år. Det er nogle af de forhold, der har betydning for, om det er attraktivt at investere i danske job. Vi skal også sørge for, at selskabsskatten er konkurrencedygtig, så vi bliver valgt til og ikke fra som investeringsland. Jeg hæfter mig ved, at flere andre lande, vi normalt sammenligner os med, er i færd med at se på deres selskabsbeskatning. Jeg hæfter mig også ved, at lavere selskabsskat først og fremmest gavner den helt almindelige danske lønmodtager.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Faktaboks

  • I Danmark er selskabsskattesatsen mere end halveret fra 50 pct. i 1985-1989 til 22 pct. i dag. I samme periode er provenuet fra selskabsskatten steget. Dette skyldes blandt andet, at selskabsskattebasen er blevet udvidet.
  • OECD har fremhævet selskabsskatten som en af de skatter, der virker mest hæmmende på den økonomiske vækst.
  • Hvis selskabsskatten sænkes, vil det medføre øgede investeringer, højere produktivitet og højere løn.
  • Et regneeksempel viser, at hvis selskabsskattesatsen nedsættes med 2 pct. point – fra dagens 22 pct. til 20 pct. – vil det i sig selv medføre en stigning i disponibel indkomst hos et LO-par med to børn (i egen ejerbolig) på 1.900 kr. om året.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17

Chefkonsulent Frode Aasen, fraas@oim.dk, tlf. 72 28 24 70