Tilbud oprettet som fonde skal lettere kunne ændre vedtægter

31-01-2019

Flere tilbud på det sociale område, der er oprettet som fonde, oplever, at deres egne vedtægter kan være en hindring for at hjælpe udsatte borgere. En lovændring skal gøre det nemmere at tilpasse vedtægterne, så de bedre passer til behovet.

I flere tilfælde må sociale tilbud, der er oprettet som fonde, opgive at tilpasse deres aktiviteter, fordi de ikke kan få tilladelse til at ændre deres vedtægter. Det kan betyde, at tilbuddene kan have svært ved at give den bedst mulige indsats til udsatte borgere.

Børne- og socialministeren vil nu ændre loven, så det bliver nemmere for fondene på det sociale område at justere formålet i deres vedtægter. Det skal sikre, at den tredjedel af landets godkendte tilbud, der er oprettet som fonde, bedre kan følge udviklingen på det sociale område.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

For mig er det vigtigt, at snævre regler ikke bliver en hindring for, at udsatte borgere kan modtage det bedst mulige tilbud. Og det er præcis det, vi desværre hører eksempler på fra flere tilbud. Når vi hører, at tilbuddene ikke kan få lov til at udvikle deres indsats, så reagerer vi selvfølgelig på det.

- Mai Mercado

Problemet kan fx opstå, hvis et botilbud ifølge vedtægterne er målrettet udsatte børn og unge og ønsker at fortsætte støtten, efter at børnene fylder 18 år. I det tilfælde skal vedtægternes formål ændres, så voksne også er med i botilbuddets målgruppe. I flere tilfælde bliver ønsket afvist med henvisning til den fondsretlige lovgivning.

Siden 2014 har tilbud i cirka 50 tilfælde således ønsket at ændre på formålet i deres vedtægter, men er blevet forhindret af de fondsretlige regler.

Med lovforslaget føjes en bestemmelse til socialtilsynsloven med en række lempeligere betingelser, som fondene skal opfylde for at få tilladelse til at ændre i vedtægterne. En vigtig betingelse er, at der fortsat skal være en nær sammenhæng med formålet i de oprindelige vedtægter.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Tilbud er forpligtede til at følge det formål, der er beskrevet i vedtægterne, og det skal vi ikke ændre på. Med denne lovændring kommer vi til at ramme en balance, som både respekterer de overordnede principper og rammer for fonde, herunder respekten for det formål, som stifteren af fonden i sin tid har fastlagt, og samtidig sikrer, at sociale tilbud kan yde hjælp til borgerne.

- Mai Mercado

Ændringer af vedtægter skal fortsat ifølge socialtilsynsloven godkendes af både socialtilsynet og Civilstyrelsen.


Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Brian Gresell Nørgaard, bgn@sm.dk , tlf.: 41 85 13 40

Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41 85 12 66