Social- og indenrigsministeren søger gode idéer til Den Sociale Investeringsfond

27-09-2019

Det kan betale sig at investere i mennesker. Social- og indenrigsminister Astrid Krag opfordrer derfor nu investorer, kommuner og andre til at komme med gode investeringsidéer til Den Sociale Investeringsfond, der netop er overflyttet til social- og indenrigsministerens ressort.

Fremover bliver det Social- og Indenrigsministeriet, der har ansvaret for den Sociale Investeringsfond. Fonden skal være med til at fremme investeringstankegangen bredt på velfærdsområderne gennem helt nye former for offentlig-private partnerskaber. Social- og indenrigsministeren opfordrer nu investorer, serviceleverandører og kommuner m.fl. til at gå aktivt ind et samarbejde med fonden, der netop har åbnet for interessetilkendegivelser fra interessenter og aktører på området.

Social- og indenrigsministeren siger:

Den Sociale Investeringsfond har fra start været et socialdemokratisk hjertebarn, for fondens arbejde handler dybest set om at investere i mennesker. Og det er den vej, regeringen vil. Vi har i Danmark i alt for mange år alene set på socialpolitikken som en række udgifter, hvor vi hjælper udsatte borgere. Men med investeringstankegangen bliver det tydeligt, at penge brugt på de rigtige sociale indsatser, betaler sig. Hvis socialpolitikken lykkes bedre, så betyder det også færre udgifter og dermed midler frigivet til bedre velfærd. Derfor er det mit håb og min klare forventning, at fonden kan bane nye veje for sociale investeringer, ikke kun på socialområdet, men bredt på velfærdsområderne. Investeringer, som både skal være med til at skabe bedre liv og frigøre økonomi til bedre velfærd.”

- Astrid Krag

Sociale investeringsprogrammer skal sikre, at indsatserne både skaber bedre resultater for borgerne og mindsker de offentlige udgifter. Programmerne er bl.a. inspireret af en række EU- og OECD-lande, herunder Finland, hvor der de seneste år er udviklet nye former for offentligt-private partnerskaber baseret på resultatkontrakter med en række aftalte resultatmål for forskellige borgerrettede indsatser.

Social- og indenrigsministeren siger:

Vi har set, at det i andre lande kan lade sig gøre at investere i sociale og andre indsatser og få en økonomisk gevinst ud af investeringen. Der er også fonde og kommuner i Danmark, der allerede har gjort sig nogle erfaringer med sociale investeringer. Men vi skal endnu længere ned ad den vej. Derfor er jeg meget glad for, at arbejdet med fonden nu er nået så langt, at der er åbnet for interessetilkendegivelser fra investorer, serviceleverandører på velfærdsområderne, kommuner og andre. Jeg håber, at mange vil melde sig på banen og kan kun opfordre til det.”

- Astrid Krag

Den Sociale Investeringsfond er opdelt i to underfonde. Dels en investeringsfond, som skal investere i sociale investeringsprogrammer. Dels en udviklingsfond, der skal udvikle og modne sociale investeringsprogrammer. Fonden har en startkapital på 78 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. er afsat til investeringsfonden og 28 mio. kr. er afsat til udviklingsfonden.

Aftalepartierne bag fonden (S, V, DF, RV, SF, KF, ALT og LA) aftaler årligt, hvilke indsatsområder fonden skal arbejde med. De første valgte indsatsområder er:

  • Anbragte børn og unge (investeringsfonden)
  • Børn af misbrugere (udviklingsfonden)
  • Arbejdsmiljø (udviklingsfonden)
  • Borgere i risiko for livstilssygdomme (udviklingsfonden)

Det er bestyrelsen for fonden, der træffer beslutning om fondens aktiviteter og disponerer over fondens midler inden for rammerne af de politisk besluttede indsatsområder. Formand for fonden er forhenværende minister og nuværende generalsekretær for UNICEF Danmark, Karen Hækkerup.

Ved regeringsskiftet i juni 2019 blev innovationsministerens ressortområder, herunder Den Sociale Investeringsfond, overflyttet til finansministeren. 

Den formelle ressortmæssige overflytning af Den Sociale Investeringsfond til social- og indenrigsministeren sker med virkning fra d. 1. januar 2020.

Læs mere om Den Sociale Investeringsfond på www.dsi.dk.  


Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Mette Arnsfelt McPhail, sekretariatsleder i DSI, tlf. 25836405