Ny portal for vælgererklæringer er forsinket til 1. september

29-04-2020

Portalen kan ikke sættes i drift inden sommerferien. It-leverandør angiver situationen med Covid-19 som årsag til forsinkelse.

Et enigt folketing har besluttet, at vælgererklæringer fremover skal indsamles via en offentlig portal på internettet, der skal være brugervenlig og sikret mod snyd. Social- og Indenrigsministeriet har tidligere oplyst til Folketinget, at portalen forventedes sat i drift omkring den 1. juni 2020.

Leverandøren af den kommende portal for vælgererklæringer, Charlie Tango, har nu meddelt Social- og Indenrigsministeriet, at situationen med Covid-19 begrænser mulighederne for at arbejde i det forudsatte tempo. Derfor er det ikke realistisk, at selskabet kan have en tilfredsstillende version klar til den aftalte dato. Det er nu aftalt, at Charlie Tango leverer det færdige system til Social- og Indenrigsministeriet, så det kan idriftsættes omkring den 1. september 2020.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Det er virkelig ærgerligt, at it-leverandøren ikke kan overholde den ambitiøse tidsplan, vi har aftalt. For jeg har haft tiltro til, at det kunne gå hurtigt med at få det nye system i drift. Jeg glæder mig meget, til vi får et system, der er lettere at bruge og sværere at snyde med. Men jeg lægger også vægt på, at systemet har den fornødne kvalitet og er blevet grundigt testet, og det kan også få betydning for, hvornår det kan gå i luften.”

- Astrid Krag


Fakta

Den 22. marts 2019 indgik alle Folketingets daværende partier en aftale om, at der skulle bygges et nyt vælgererklæringssystem, der skulle være mere brugervenligt og dæmme op for snyd.

Portalen skal ligne Folketingets portal for borgerforslag. Vælgerne vil her kunne se en oversigt over alle de partier, de kan støtte. Vælgerne skal bekræfte deres støtte til det parti, de har valgt, med deres NemID. Efter en eftertænksomhedsperiode på syv dage skal vælgerne igen bekræfte deres støtte til partiet med deres NemID. Der vil herefter være afgivet en gyldig vælgererklæring.

Et lovforslag om dette blev vedtaget med støtte fra alle partier den 23. januar 2020.

For at dæmme op for snyd har et enigt Folketing også besluttet, at det uafhængige organ Valgnævnet skal kunne standse et partis indsamling af vælgererklæringer, hvis partiet groft eller gentagne gange bryder reglerne. Lovforslag om dette blev vedtaget den 12. september 2019.

Forsinkelsen af det nye system får ingen betydning for vælgernes mulighed for at afgive vælgererklæring. Det eksisterende system fortsætter som hidtil på vælgererklæring.dk.


Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)