Forældre er mindre tilfredse med skilsmissesystemet efter reform

07-09-2020

En undersøgelse viser, at forældre ikke er blevet mere tilfredse, efter at et nyt skilsmissesystem blev indført i 2019. På flere områder er tilfredsheden gået tilbage. Social- og indenrigsminister Astrid Krag vil nu afsætte flere midler til sagsbehandlingen i Familieretshuset.

Det går generelt tilbage med forældrenes tilfredshed med det familieretlige system. Ifølge en undersøgelse foretaget af VIVE oplever mange forældre, at de ikke får tilstrækkelig hjælp, og at de ikke opnår et bedre samarbejde og et bedre hverdagsliv for børnene.

Undersøgelsen er den første efter en grundlæggende reform af skilsmissesystemet i 2019, hvor Familieretshuset erstattede Statsforvaltningen.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Det er tragisk, at børn risikerer at komme i klemme, når forældrene går fra hinanden. Intentionen med det nye system er, at børn kommer nænsomt igennem en skilsmisse, og at familierne mødes efter behov. Undersøgelsen viser, at vi langt fra er i mål. Familieretshuset blev søsat uden den nødvendige finansiering fra den tidligere regering, og det har præget det første år. For børnenes skyld skal det ændres, så de så nænsomt som muligt kommer igennem forløbet.”

- Astrid Krag

Siden etableringen af Familieretshuset har den manglende finansiering betydet, at sagsbehandlingen har været præget af lange ventetider. Efterfølgende blev der afsat 104 millioner kroner ekstra til Familieretshuset på finansloven for 2020, som bliver brugt på at ansætte flere sagsbehandlere. Desuden vedtog Folketinget i juni at afskaffe refleksionsperioden på tre måneder og den tvungne delte bopæl, som mange oplevede som konfliktoptrappende.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af data indsamlet umiddelbart før reformen og i januar-marts 2020. VIVE peger i undersøgelsen på, at det er for tidligt at tilskrive reformen den lave tilfredshed.

Og arbejdet med at rette op på systemet fortsætter, siger Astrid Krag:

Vi skal nedbringe ventetiderne, og med de midler vi afsatte sidste år, er Familieretshuset i fuld gang med at oplære flere sagsbehandlere. Desuden har vi afskaffet refleksionsperioden på tre måneder, som interessenterne pegede på var med til at optrappe konflikter. Når vi om kort tid går i gang med forhandlingerne om finansloven for 2021, vil vi afsætte et trecifret millionbeløb til sagsbehandlingen i Familieretshuset. Det bliver et langt sejt træk, men jeg er overbevist om, at vi kan vende udviklingen i de kommende år.”

- Astrid Krag

Et enigt Folketing stod bag det nye familieretlige system, som skulle sikre en mere gennemskuelig sagsbehandling med et større fokus på konflikthåndtering og børnenes trivsel. Reformen trådte i kraft den 1. april 2019.

Læs undersøgelsen af forældrenes tilfredshed med det familieretlige system på VIVEs hjemmeside

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)