Videreførelse af regler om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndteringen af COVID-19

13-12-2021

Indenrigs- og boligministeren har underskrevet en bekendtgørelse om fravigelse af dele af byggelovgivningens bestemmelser for at understøtte opførelse af test- og vaccinationscentre som led i håndteringen af COVID-19.

Bekendtgørelsen forlænger de allerede eksisterende regler. Reglerne skal sikre, at byggelovgivningens bestemmelser om byggetilladelse midlertidigt fraviges, så kommunerne hurtigt kan godkende etablering af COVID-19 test- og vaccinationscentre og dermed bl.a. forebygge smittespredning.

I stedet for byggetilladelse skal der inden ibrugtagning indhentes en udtalelse fra kommunalbestyrelsen til den konkrete brug. Her vil kommunen skulle tage stilling til, hvilke foranstaltninger der eventuelt er nødvendige, for at bygningen kan bruges til den konkrete anvendelse. Eksisterende bygninger, der tages i brug, skal leve op til reglerne om brand- og konstruktionsforhold i bygningsreglementet. Ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brand- og konstruktionsklasse 2-4, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver og statiker, skal kommunalbestyrelsen desuden foretage byggesagsbehandling af dokumentation for brand- og konstruktionsforhold.

Efter den nye epidemilov gælder det, at bekendtgørelser kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst fire uger ad gangen, derfor ophæves bekendtgørelsen automatisk senest fire uger efter ikrafttrædelsen.

Folketingets Epidemiudvalg har udtalt sig for udstedelsen af reglerne.

Læs bekendtgørelsen i boksen her på siden.

Det følger af epidemiloven, at ministeriet skal offentliggøre Epidemikommissionens indstilling om reglerne. Denne findes ligeledes i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen
Telefon: 29329847
E-mail: poa@im.dk