Nyt partnerskab skal genskabe tilliden og styrke retssikkerheden på handicapområdet

24-02-2021

Social- og ældreminister Astrid Krag, KL, Danske Handicaporganisationer og Dansk Socialrådgiverforening etablerer et nyt partnerskab, som skal styrke tilliden, retssikkerheden og trygheden for mennesker med handicap.

Mange mennesker med handicap og deres pårørende oplever, at sagsbehandlingen ikke fungerer godt nok, og at det er svært at få den rigtige hjælp. Social- og ældreminister Astrid Krag etablerer derfor sammen med Danske Handicaporganisationer, Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening et Partnerskab om tillid og retssikkerhed på handicapområdet.

I partnerskabet skal aktørerne drøfte løsninger, der kan genskabe tilliden og retssikkerheden, så mennesker med handicap kan opleve større tryghed og forudsigelighed, når de modtager hjælp fra det offentlige. Det skal blandt andet ske ud fra de positive erfaringer, som DH og KL har fra deres fælles projekt om borgerinddragelse.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det må ikke være en kamp at få den hjælp, man har behov for. Mange organisationer og mennesker med handicap er bekymrede over retssikkerheden, og det er en bekymring, vi skal tage dybt alvorligt. Vi har løftet økonomien til gavn for blandt andet det specialiserede socialområde, som har været under pres i årevis, og samtidig har vi sat gang i en omfattende evaluering af det specialiserede socialområde. Men vi skal samtidig her og nu sikre, at mennesker har tillid til sagsbehandlingen, og det løser vi bedst i samarbejde med kommuner, organisationer og fagfolk.”

- Astrid Krag

Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, siger:

DH er glade for invitationen til et partnerskab om tillid og retssikkerhed og ser det som et udtryk for, at alle parter er enige om, at der er store problemer. DH ønsker at tage et ansvar for, at der konkret arbejdes på løsninger, der kan sikre, at mennesker med handicap får den rette afgørelse om hjælp første gang.”

- Thorkild Olesen

Formand for KL’s Socialudvalg, Ulrik Wilbek, siger:

Tillid er et nøgleord i kommunernes møde med borgerne, men vi må desværre konstatere, at tilliden på handicapområdet i mange tilfælde er brudt. Vi har derfor en stor, fælles opgave i at få genopbygget tilliden, og jeg er derfor glad for, at vi nu samler gode kræfter i dette partnerskab. KL og DH har udarbejdet 5 principper for den gode borgerinddragelse, som vi ser frem til at spille ind med i partnerskaber. Det handler især om at få skabt en god dialog, så mennesker med handicap føler sig hørt, respekteret og anerkendt i mødet med kommunen. Dét er fundamentet for, at vi sammen kan finde de rette løsninger, som hjælper den enkelte videre.”

- Ulrik Wilbek

Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup, siger:

Jeg er glad for, at ministeren har taget initiativ til et partnerskab om handicapområdet. Det er tiltrængt. Vi vil som socialrådgivere rigtigt gerne bidrage med vores viden om, hvilke vilkår der er for sagsbehandlingen og for samarbejdet med borgerne på handicapområdet. Vi kan se, at det gør en stor forskel for både tillid og retssikkerhed i de kommuner, hvor der er sikret tid til et godt samarbejde og til dialog. Ligesom de økonomiske rammer i kommunerne også har stor betydning for, at mennesker med et handicap kan få den rette hjælp og støtte. Vi ser frem til at finde løsninger sammen med ministeren og de andre centrale aktører på handicapområdet.”

- Mads Bilstrup

Partnerskabet skal i efteråret præsentere et charter med en række konkrete anbefalinger, der inden for de nuværende rammer skal medvirke til at skabe mere tillid og retssikkerhed på handicapområdet.

Læs mere om partnerskabet

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Danske Handicaporganisationers pressetelefon, tlf.: 69 15 30 37 (modtager ikke sms)

KL’s pressetelefon, tlf.: 33 70 33 33 (modtager ikke sms)

Dansk Socialrådgiverforenings pressetelefon, tlf.: 42 58 26 20