Ny undersøgelse: Ankestyrelsen er enig i kommunernes grundlag for at tvangsanbringe børn og unge i alle sager

20-01-2021

Stadfæstelsesprocenten er meget høj i de sager om tvangsanbringelse af børn og unge, som indklages til Ankestyrelsen. Det viser en ny undersøgelse fra den uafhængige retssikkerhedsenhed under Ankestyrelsen. Og selv i de få sager, hvor kommunens afgørelse ophæves, vurderer Ankestyrelsen, at der er grundlag for en anbringelse.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Undersøgelsen rammer en solid pæl igennem påstandene om, at mange børn og unge bliver anbragt uretmæssigt, fordi kommunerne laver fejl i deres sagsbehandling. Tværtimod burde man i mange af tilfældene have grebet ind tidligere, fordi der i lang tid havde været bekymringer om forældrenes evne til at tage vare på barnet.”

- Astrid Krag

I 2018 fastholdt Ankestyrelsen hele 99 procent af de afgørelser, som kommunernes børne- og ungeudvalg havde truffet om anbringelse uden samtykke. Ankestyrelsen ophævede altså kun én procent af sagerne, svarende til seks afgørelser. I fire af de seks ophævede sager er barnet eller den unge fortsat anbragt. I de to resterende sager var den unge fyldt 18 år eller bosat i udlandet på det tidspunkt, hvor Ankestyrelsen behandlede sagen.

At Ankestyrelsen ophæver en sag, er altså ikke udtryk for, at der ikke er grundlag for en anbringelse uden samtykke. I langt de fleste tilfælde skyldes ophævelsen formelle fejl, fx manglende oplysninger i sagen. På trods af formelle fejl i sagen når Ankestyrelsen frem til den samme afgørelse som kommunen: Det bedste for barnet er at blive anbragt uden for hjemmet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Jeg er glad for, at vi har et system, hvor kommunerne rammer rigtigt og anbringer de børn, der har behov for det – og i hvert fald ikke anbringer for mange. Men undersøgelsen understreger også, at der skal ske afgørende forbedringer i kommunernes sagsbehandling. Systemet er ikke i tilstrækkelig grad på børnenes side. For eksempel afholdes der ikke børnesamtaler i næsten halvdelen af tilfældene. Med det kommende udspil Børnene Først vil regeringen sikre, at barnets rettigheder er det gennemgående princip i lovgivningen.”

- Astrid Krag

Find link til undersøgelsen og til en kort sammenfatning af den i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke sms)