Flere danskere har udført frivilligt socialt arbejde

12-05-2021

39 procent af danskerne har deltaget i frivilligt arbejde i 2020, hvilket er et lille fald i forhold til tidligere undersøgelser. Til gengæld har flere danskere under coronapandemien udført frivilligt socialt arbejde, viser Frivilligundersøgelsen 2020.

Fire ud af 10 danskere udførte i løbet af 2020 en form for frivilligt arbejde. Det viser den nye Frivillighedsundersøgelse, som offentliggøres i dag. Dermed er andelen af danskere, der giver en hånd med uden at få løn for det, faldet i forhold til en tilsvarende undersøgelse i 2012, hvor 43 procent af danskerne over 16 år var aktive.

Til gengæld er andelen af danskere, der udfører frivilligt arbejde på socialområdet, steget markant fra 3 procent i foregående undersøgelser til 5 procent sidste år. Ifølge Frivillighedsundersøgelsen skyldes det coronapandemien, som har fået mange til at hjælpe til i f.eks. pensionistforeninger og på væresteder.

Social og Ældreminister Astrid Krag er taknemmelig for, at mange danskere hjælper til:

Vi skylder stor tak til de mange tusinde mennesker, som gør en indsats som besøgsvenner, i idrætsforeninger, i bestyrelser eller ved at hjælpe udsatte mennesker. Frivillige er en vigtig del af sikkerhedsnettet under mennesker, som har det svært, og det er blevet særligt tydeligt under coronakrisen, hvor frivillige og foreninger har fundet nye måder at hjælpe sårbare og ensomme mennesker på. Det er tegn på et stort samfundssind, at når krisen rammer, og mange udsatte mennesker bliver ekstra udsatte, så stepper resten af befolkningen op og hjælper. Det arbejde skal vi værdsætte og investere i.”

- Astrid Krag

Faldet i antallet af danskere, der udfører frivilligt arbejde, skyldes ifølge den nye undersøgelse i høj grad, at færre har udført tidsafgrænset frivilligt arbejde i 2020. Det dækker f.eks. over en kortvarig tjans på en festival eller et sportsarrangement, som i stor stil har været aflyst i 2020. Til gengæld har der været en større andel i 2020 end tidligere, som deltager i virtuelt frivilligt arbejde.

Undersøgelsen handler om alle former for frivilligt arbejde, som er alt fra at være spejderleder eller træner for lilleput-fodboldhold til bloddonor og bestyrelsesmedlem for det lokale vandværk eller grundejerforening. Danmarks Statistik og VIVE har indsamlet og analyseret data for Social- og Ældreministeriet, som løbende laver Frivilligundersøgelsen.

Fakta fra Frivillighedsundersøgelsen 2020

  • 39 procent af danskerne over 39 år har i løbet af 2020 udført frivilligt arbejde. Hvis man ser bort fra tidsafgrænset arbejde og virtuelt arbejde, som har været kraftigt påvirket af corona, er tallet 36 procent, hvilket er stort set uændret i forhold til undersøgelser i 2012 og 2004.
  • Det er lidt flere mænd end kvinder, der arbejder frivilligt. Aldersgruppen med flest frivillige er de 36- til 45-årige, men over tid er de ældre dele af befolkningen blevet mere aktive i frivilligt arbejde.
  • Danskerne bruger stadig færre timer på frivilligt arbejde. I 2004 havde de frivillige i gennemsnit anvendt 17 timer inden for den seneste måned på frivilligt arbejde; i 2012 var tidsforbruget 16 timer i gennemsnit, og i 2020 15,5 timer i gennemsnit.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)