Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. forlængelse af regler om mundbind og visse lokalerestriktioner på Social- og Ældreministeriets område

19-05-2021

Social- og Ældreministeriet har på ny forelagt regler om mundbind og visse lokalerestriktioner for Epidemikommissionen.

Epidemikommissionen har efter anmodning fra Social- og Ældreministeriet indstillet, at de gældende regler om krav om anvendelse af mundbind for medarbejdere og besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v. i lokaler, der er tilgængelige for offentligheden, og regler om visse lokalerestriktioner forlænges.

Forlængelsen af reglerne har også været forelagt for Folketingets Epidemiudvalg, hvor der ikke var et flertal i udvalget imod forlængelsen af reglerne.

Social- og Ældreministeriet har derfor udstedt bekendtgørelse nr. 874 af 10. maj 2021 om ændring af bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Ændringsbekendtgørelsen er trådt i kraft den 13 maj. 2021 og forlænger reglerne indtil videre til og med den 9. juni 2021.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)