Pulje på 50 millioner kroner skal holde hånden under bl.a. varmestuer, væresteder og tilbud til udsatte børn og familier

04-03-2021

Social- og ældreminister Astrid Krag opretter nu med Folketingets opbakning en pulje på 50 millioner kroner til sociale civilsamfundsorganisationer og socialøkonomiske virksomheder. Pengene skal bl.a. kompensere organisationer, som har tabt penge, fordi genbrugsbutikkerne har været lukkede.

I over to måneder har genbrugsbutikkerne været lukkede på grund af COVID-19. Det har givet et stort økonomisk pres på de sociale organisationer, som bruger indtægterne fra butikkerne til at drive sociale tilbud, som for eksempel varmestuer, væresteder og tilbud til udsatte børn og sårbare familier. Social- og ældreminister Astrid Krag har nu fået opbakning fra et stort flertal af Folketingets partier til at afsætte 50 millioner kroner til de organisationer, som driver genbrugsbutikker.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det er afgørende, at vi holder fast i indsatserne for de allermest udsatte i vores samfund. Det er helt nødvendige tilbud, som hjælper udsatte børn og sårbare familier og giver mennesker et måltid mad, en seng at sove i og socialt samvær. De sociale organisationer har gennem hele krisen gjort en enorm forskel for de mennesker, som er dobbelt sårbare i en krisesituation. Vi afsætter 50 millioner kroner, som vi også gjorde sidste år, så organisationerne på trods af den lange periode med lukkede genbrugsbutikker kan fortsætte med at hjælpe de mest udsatte mennesker. Puljen dækker nogle af de tabte indtægter under nedlukningen, og samtidig er det glædeligt, at mange genbrugsbutikker nu igen kan slå dørene op.”

- Astrid Krag

Socialstyrelsen vil inden længe udmelde en ansøgningspulje, som vil ligne puljen fra sidste år. Puljen er rettet mod frivillige sociale organisationer, der driver genbrugsbutikker, samt socialøkonomiske virksomheder. Organisationerne og de socialøkonomiske virksomheder kan søge om at få kompensation for de tab, de har haft under nedlukningen fra den 9. december 2020 og frem til den 28. februar 2021. 

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontakt til ordførerne

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5864

Anni Matthiesen, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 5172

Karina Adsbøl, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Henrik Vinther, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 3337 4757

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 3337 5080

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4915

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651