Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet ophæver aldersgrænsen for natovervågning for unge med svært handicap

30-08-2022

Alle borgere med et svært handicap får nu ret til natovervågning, ikke kun unge til og med 23 år. Ekstra midler gør det muligt helt at fjerne aldersgrænsen.

Der er blevet brugt færre penge end forudsat til at sikre unge med svært handicap natovervågning i eget hjem. Derfor vil regeringen sammen med aftalepartierne bag finanslovsaftalen for 2020 nu fjerne aldersgrænsen for, hvornår man har denne ret. Det betyder, at det ikke kun er de unge i alderen 18-23 år, der har ret til overvågning om natten, men alle borgere uanset alder, der har en hjælperordning efter servicelovens § 95, stk. 3, og behov for natovervågning.

Sammen med aftalepartierne afsatte regeringen i Finansloven for 2020 midler til, at unge i alderen 18 til 23 år kan få overvågning om natten i eget hjem. Samtidig blev der lavet en dispensationsregel, så unge med en livstruende sygdom har ret til natovervågning, til de er fyldt 25 år. Det er denne aldersgrænse, som nu afskaffes.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det er glædeligt, at vi nu afskaffer aldersgrænsen for overvågning om natten for mennesker med et svært handicap. Det vil gøre en kæmpe forskel for de berørte familier. De kæmper hver dag for at få tingene til at hænge sammen samtidig med, at de yder en enorm indsats for at passe en pårørende med så stort et hjælpebehov, som der er tale om hos borgere i denne type hjælperordning.”

- Astrid Krag

Aldersgrænsen på de 23 år blev i sin tid indført, fordi der var stor usikkerhed om økonomien bag ordningen. Men nu har en efterregulering altså vist, at der har været anvendt færre midler til den end forudset.

Ordningen om natovervågning trådte i kraft 1. juli 2020. Det er intentionen at fjerne aldersgrænsen med virkning fra sommeren 2023.

Daniel Toft Jakobsen, handicapordfører for Socialdemokratiet siger:

Jeg var glad, da vi i begyndelsen af valgperioden fik indført den længe efterspurgte mulighed for overvågning om natten for unge til og med 23 år med en hjælperordning efter servicelovens § 95, stk. 3. Jeg er endnu mere glad for, at vi nu får fjernet aldersgrænsen, så ordningen kommer til at gælde for alle aldersgrupper.”

- Daniel Toft Jakobsen

Charlotte Broman Mølbæk, handicapordfører for Socialistisk Folkeparti siger:

SF er glad for, at vi kan udvide ordningen, så alle med behov for natteovervågning kan få det. Det har hele tiden været SF’s ønske, og jeg er utrolig glad, fordi jeg ved, at mange mennesker med handicap og deres familier vil blive glade for ordningen, nu hvor vi fjerner aldersbegrænsningen.”

- Charlotte Broman Mølbæk

Christina Thorholm, socialordfører for Radikale Venstre siger:

Radikale Venstre glæder sig over, at forholdene for mennesker, som lever med svære handicap, bliver forbedret, så alle, der har brug for natteovervågning, kan blive tildelt denne ydelse. Det handler om at forbedre forholdene for de familier, som varetager pasningen af et familiemedlem, som har brug for overvågning om natten, får bedre muligheder for at få deres nattesøvn.”

- Christina Thorholm

Jakob Sølvhøj, handicapordfører for Enhedslisten siger:

Det glæder mig utrolig meget, at vi nu fjerner aldersgrænsen for ret til overvågning om natten for en gruppe borgere med handicap, der har et livsvigtigt behov herfor. Jeg skal dog beklage, at det har trukket så længe ud på grund af en urimelig langvarig armlægning med KL om økonomien. Næste skridt må være en udvidelse af retten til at omfatte hele døgnet.”

- Jakob Sølvhøj

Torsten Gejl, handicapordfører for Alternativet siger:

 Handicapområdet har været et glemt område i for lang tid. Der er Alternativet glade for at være med til at løfte området og gøre det mere tilgængeligt at få hjælp med natovervågning.”

- Torsten Gejl

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)