Genåbning øger behovet for vaccinehjælp til de mest sårbare

01-02-2022

Risikoen for at møde en person, der er smittet med corona, vil fortsat være høj den kommende tid. Derfor er der et stort behov for vaccinehjælp til de mest sårbare borgere.

Endelig kan vi se frem til en genåbning af Danmark, men med genåbningen følger også forventningen om, at vi vil opleve endnu flere smittede i en periode. Det understreger behovet for, at vi får beskyttet de mest sårbare og udsatte borgere. Det er også i den gruppe, at mange er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, og derfor haster det med at få givet det tredje stik.

Social- og ældreminister Astrid Krag glæder sig over, at det er muligt at genåbne samfundet, men er optaget af fortsat at passe på de ældre og de mest sårbare og udsatte mennesker i samfundet:

Det er glædeligt, at vi nu står et rigtig godt sted og kan hæve alle de restriktioner, som vi har levet med de seneste måneder. Men smitten forsvinder ikke, bare fordi COVID-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom. Den er fortsat høj, og derfor vil jeg komme med en stor opfordring til, at så mange som muligt tager imod tilbuddet om et tredje stik. Det kan virkelig gøre en forskel for den enkelte, hvis man skulle blive udsat for smitte.”

- Astrid Krag

Det betyder, at samarbejdet mellem Social- og Ældreministeriet og Røde Kors om vaccinerådgivning og -ledsagelse bliver ekstra vigtigt resten af vinteren. Et samarbejde, der med hjælpelinjen 'Et godt stik' gør det muligt for alle, som ønsker det, at blive vaccineret – uanset om man er fysisk eller psykisk begrænset i sine udfoldelsesmuligheder. Der er rådgivning og ledsagelse at få for alle.

Generalsekretær Anders Ladekarl, Røde Kors, siger:

Siden vi startede hjælpelinjen lige før jul, har vi oplevet, hvordan rådgivning og mulighed for ledsagelse kan få selv meget sårbare og bekymrede mennesker til at beslutte sig for at blive vaccineret. Det forudsætter rådgivning, hjælp til at bestille vaccinetid og i sidste ende nogle gange også, at en frivillig fra Røde Kors kommer og ringer på døren og følger den enkelte til vaccinationsstedet. Det virker, og det gør en kæmpe forskel for den enkelte.”

- Anders Ladekarl

Erfaringen i det korte tidsrum, linjen har fungeret, er, at det ofte er familiemedlemmer, hjemmehjælpere, medarbejdere på bosteder eller andre "varme hænder", der ringer til hjælpelinjen på vegne af den sårbare person. Derfor er det vigtigt, at budskabet om hjælpelinjen kommer bredt ud – både til borgerne og til mennesker "omkring" dem:

Britta Hansen ringede til Røde Kors’ hjælpelinje på vegne af sin demensramte bror Mogens Hansen på 64 år:

Det er desværre gået stærkt med min brors demenssygdom, og han er ikke længere i stand til at komme afsted på egen hånd. Og da ingen fra familien kunne hjælpe, så kom han kun af sted til vaccinationscentret i Øksnehallen i København takket være Røde Kors. Jeg ved, at min bror blev super glad for at få sit tredje stik, og jeg er taknemmelig for, at der var en frivillig fra Røde Kors Parat, der kunne hjælpe ham.”

- Britta Hansen

Generalsekretær Anders Ladekarl, Røde Kors, siger:

Sårbarhed er mange ting, og det er helt afgørende, at vi når ud til alle. Det gælder mennesker, som er svære at nå, fordi de lider af psykisk sygdom, og andre grupper af unge og ældre ekstremt sårbare. Men det gælder også mennesker, som i kraft af fysiske handicaps bare har brug for en ledsager.”

- Anders Ladekarl

Han nævner et samarbejde med Dansk Blindesamfund og hjælp til særligt sårbare blinde og svagsynede som et eksempel på en gruppe, som kan have brug for hjælp.


Fakta

Hjælpelinjen bygger på Røde Kors Parat – et netværk af 6.000 frivillige landet over. Den er finansieret af en bevilling på 4,5 millioner kroner, som er stillet til rådighed af et flertal i Folketinget.


Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)